Pythagoras citáty

 Pythagoras foto

29   27

Pythagoras

Dátum narodenia: 585 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 500 pr. n. l.
Ďalšie mená: Ze Samu Pýthagorás

Pytagoras zo Samu/zo Samosu alebo Pýthagorás zo Samu/Samosu alebo Pythagoras zo Samu/zo Samosu bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik. V juhotalianskom meste Krotón založil vlastnú školu, ktorá bola zároveň aj náboženským spolkom.

Podstatou všetkého je podľa Pytagora číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi.

Pytagoras pochádzal z ostrova Samos. Emigroval odtiaľ údajne na znak protestu proti Polykarpovej tyranii. Precestoval Egypt aj Perziu a zoznámil sa s náboženstvom tamojších národov i s výsledkami ich vedeckého skúmania a pozorovania.

V spolku, ktorý Pytagoras založil, ho považovali za veľkú autoritu a výrok 'Pytagoras to povedal' sa vraj používal ako argument pri uplatňovaní nejakého názoru.

Citáty Pythagoras


 Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.

 Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.


 Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l. Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.

 Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l. Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.

 Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.


 Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l. Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.

 Pythagoras foto
Pythagoras29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.


Podobní autori