Pythagoras citáty

 Pythagoras foto

29   20

Pythagoras

Dátum narodenia: 585 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 500 pr. n. l.
Ďalšie mená: Ze Samu Pýthagorás

Pytagoras zo Samu/zo Samosu alebo Pýthagorás zo Samu/Samosu alebo Pythagoras zo Samu/zo Samosu bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik. V juhotalianskom meste Krotón založil vlastnú školu, ktorá bola zároveň aj náboženským spolkom.

Podstatou všetkého je podľa Pytagora číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi.

Pytagoras pochádzal z ostrova Samos. Emigroval odtiaľ údajne na znak protestu proti Polykarpovej tyranii. Precestoval Egypt aj Perziu a zoznámil sa s náboženstvom tamojších národov i s výsledkami ich vedeckého skúmania a pozorovania.

V spolku, ktorý Pytagoras založil, ho považovali za veľkú autoritu a výrok 'Pytagoras to povedal' sa vraj používal ako argument pri uplatňovaní nejakého názoru.


„Otužuj telo! Nepodávaj mu viac potravy ako treba. Nepoužívaj omamujúce nápoje! Otupujú jemnocit a ochromujú dušu.“

„Čísla sú základom všetkého diania.“


„Najkratšie odpovede ÁNO a NIE vyžadujú najdlhšie premýšľanie.“

„Nikdy si v modlitbe nežiadaj niečo priamo pre seba. Ako môžeš vedieť, čo je pre teba dobré?“

„Filozofi sú lovcami pravdy.“

„Najkratšie odpovede – áno a nie – vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie.“

„Účelom všetkej výchovy je prebudiť génia v človeku.“

„Mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčať.“


„Divadlo tohto života sa podobá olympijským hrám: Jedni si postavili svoje stánky a myslia len na zisk; druhí nasadzujú život a hľadajú slávu, iní sú spokojní, ak sa môžu dívať - a to nie sú tí najhorší.“

„Vieš, že ľudia sami si pôsobia všetky svoje strasti?.“

„Zlato sa preveruje ohňom, žena zlatom a chlap ženou.“

„Dobrý princíp splodil poriadok, svetlo a muža. Zlý stvoril chaos, temnotu a ženy.“


„Snažte se ovládat čtyři věci - žaludek, spánek, sex a prchlivost.“

„Buď mlč alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčanie.“

„Tvojím pravým bohatstvom skutočne nie sú veci, tie majú cenu len pokiaľ ich užívaš, avšak strácajú svoj zmysel, akonáhle sú odpratané, alebo akonáhle ťa od nich okolnosti odlúčia.“

„Bohovia dali človeku dve ruky, aby ich neobťažoval s každou maličkosťou.“

Podobní autori