Citáty o vesmíre

Zbierka citátov na tému príroda, vesmír, jedlo, človek.

Najlepšie citáty o vesmíre

Albert Einstein fotka

„Boh nehrá kocky.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

V liste Max Born-ovi; citovaný v knihe: The Life and Times
Varianta: Boh nehrá v kocky.

Paulo Coelho fotka
Marcus Aurelius fotka
Carl Gustav Jung fotka

„V každom chaose je vesmír a v každom neporiadku je tajný poriadok.“

—  Carl Gustav Jung švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, ktorý založil analytickú psychológiu 1875 - 1961

Paulo Coelho fotka
Henry Wadsworth Longfellow fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Maliar má vo svojej mysli a rukách vesmír.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Všetky citáty o vesmíre

Celkom 118 citátov o vesmíre, filtrovať:

Citát „Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“
Albert Einstein fotka
Sri Chinmoy fotka

„Jediný úsmev nesmierne zvýši krásu vesmíru.“

—  Sri Chinmoy indický spisovateľ a guru 1931 - 2007

Prisudzované výroky

Wayne Dyer fotka
Titus Lucretius Carus fotka
Thomas Carlyle fotka

„Ľudské srdce - toť chaos vesmíru.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Leon Max Lederman fotka
Christopher Morley fotka

„Najsilnejšia voda vo vesmíru sú ženské slzy.“

—  Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Vincent Van Gogh fotka
Nikola Tesla fotka
John Muir fotka
Citát „Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“
Buddha fotka

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Prisudzované výroky

André Maurois fotka

„Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.“

—  André Maurois francúzsky spisovateľ 1885 - 1967

Prisudzované výroky

Napoleon Bonaparte fotka
Guy De Maupassant fotka
Buddha fotka
J. D. Salinger fotka
Stephen Hawking fotka
Albert Einstein fotka

„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ralph Waldo Emerson fotka

„Človek je oživený kus vesmíru.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Dalajláma fotka
Stephen Hawking fotka
Hazrat Inajat Chán fotka

„Ten, kto pozná tajomstvo zvuku, pozná tajomstvo celého vesmíru.“

—  Hazrat Inajat Chán islamský mystik 1882 - 1927

Originál: (en) He who knows the secret of sound, knows the mystery of the whole universe.

Woody Allen fotka
Citát „Ak vesmír neriadi nik, ako je potom možné, že mesto alebo dom nemožno nechať ani na krátku chvíľku bez správcu?“
Epiktétos fotka

„Ak vesmír neriadi nik, ako je potom možné, že mesto alebo dom nemožno nechať ani na krátku chvíľku bez správcu?“

—  Epiktétos filozof starovekého Grécka 50 - 138

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [26]

Albert Einstein fotka
Stephen Hawking fotka
Stephen Hawking fotka
Stephen Hawking fotka
Galileo Galilei fotka
Buddha fotka

„Vy sami si zaslúžite lásku a náklonnosť rovnako ako ktokoľvek iný v celom vesmíre.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Paulo Coelho fotka

„Keď po niečom veľmi túžiš, celý vesmír sa spojí, aby si to mohol uskutočniť.“

—  Paulo Coelho brazílsky textár a spisovateľ 1947

Potvrdené výroky, Z knihy Alchymista

Marilyn Monroe fotka
Isaac Newton fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka

„Každá myšlienka je ukradnutá - z prvkov vesmíru.“

—  Stanisław Jerzy Lec poľský spisovateľ 1909 - 1966

Prisudzované výroky

Benedikt XVI. fotka
Ernest Hemingway fotka
Benedikt XVI. fotka
Virginia Woolf fotka
Charles Manson fotka

„Zaiste, vesmír je dobrácky. Možno, že ťa zničí, ale behom toho procesu ťa bude učiť niečo, čo má cenu vedieť.“

—  Carlos Castaneda peruánsky americký autor 1925 - 1998

Prisudzované výroky

Terezie z Lisieux fotka
Boris Leonidovič Pasternak fotka

„Pohyb vedúci k počatiu je to najčistejšie zo všetkého, čo vesmír pozná.“

—  Boris Leonidovič Pasternak ruský spisovateľ 1890 - 1960

Sprievodný list, 1930
Potvrdené výroky

Winston Churchill fotka

„Za pochodu si vytvárate svoj vlastný vesmír.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Varianta: Za pochodu si vytvárame svoj vlastný vesmír.

Josef Čapek fotka
Joseph Campbell fotka
Howard Phillips Lovecraft fotka

„Ale vo vesmíre nájdeme balzam rovnako ako horkosť. A tým balzamom je zabudnutie.“

—  Howard Phillips Lovecraft americký spisovateľ 1890 - 1937

poviedka: Vydedenec,The Outsider
Potvrdené výroky

Ján Pavol II. fotka
Stephen Hawking fotka

„Môj cieľ je prostý. Je to úplné chápanie vesmíru, prečo je taký aký je a prečo vôbec existuje.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik, kozmológ 1942 - 2018

My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all. (en)
Prisudzované výroky

Steven Weinberg fotka

„Zdá sa, že vesmír nemožno opísať inak než matematickým jazykom.“

—  Steven Weinberg americký teoretický fyzik 1933

Prisudzované výroky

Richard Dawkins fotka

„Náboženstvá vyhlasujú tvrdenia o vesmíre - podobné typy tvrdení, aké vyhlasujú vedci s tým rozdielom, že sa väčšinou mýlia.“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

'en: Religions do make claims about the universe – the same kinds of claims that scientists make, except they're usually false.
Prisudzované výroky

Citát „Príroda je dielom vesmíru, umenie však dielom človeka.“
Karel Čapek fotka
Novalis fotka

„Láska je nekonečný cieľ svetových dejín, amen vesmíru.“

—  Novalis nemecký básnik 1772 - 1801

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [22]

Richard Dawkins fotka

„Vesmír, ktorý vidíme, má presne tie vlastnosti, aké by sme očakávali, keby nemal v podstate žiaden dizajn, zmysel, žiadne dobro a žiadne zlo; nič len slepú neľútostnú ľahostajnosť.“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

z River Out of Eden: A Darwinian View of Life, 1995
'en: The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind pitiless indifference.
Potvrdené výroky

Gustave Flaubert fotka

„Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.“

—  Gustave Flaubert francúzsky spisovateľ 1821 - 1880

Prisudzované výroky

Anatole France fotka

„Slovník je celý vesmír v abecedbin poradí.“

—  Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Boris Leonidovič Pasternak fotka
Clive Staples Lewis fotka
Richard Dawkins fotka

„Edge Foundation): Čomu veríte napriek tomu že to neviete dokázať? (Dawkins): Verím že všetok život, všetka inteligencia, tvorivosť a "dizajn" v celom vesmíre, je priamym alebo nepriamym produktom prírodného výberu. Z toho vyplýva že dizajn vo vesmíre sa objavil neskôr, po období darvinistickej evolúcie. Dizajn nemôže predchádzať evolúcii a preto nemôže byť základom vesmíru. (What we believe but cannot prove, s.9“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

'en: (Edge Foundation): What do you believe is true even though you cannot prove it? (Dawkins): I believe that all life, all intelligence, all creativity and all “design” anywhere in the universe, is the direct or indirect product of Darwinian natural selection. It follows that design comes late in the universe, after a period of Darwinian evolution. Design cannot precede evolution and therefore cannot underlie the universe.
Potvrdené výroky

Woody Allen fotka
Arnold Enoch Bennett fotka
Henri Bergson fotka
Martin Buber fotka
Martin Buber fotka
Valeriu Butulescu fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Ľubomír Feldek fotka
Anatole France fotka
Anatole France fotka
Maxim Gorkij fotka
Joachim Meisner fotka
Henry Louis Mencken fotka
Novalis fotka
Jiří Suchý fotka
Jan Werich fotka
Carl Rogers fotka
Louise L. Hay fotka
Douglas Adams fotka
Jane Austen fotka
Arthur Clarke fotka

„Existujú dve možnosti: Buď sme vo vesmíre sami alebo nie. Obidve sú rovnako desivé.“

—  Arthur Clarke britský spisovateľ sci-fi, vedeckej literatúry, vynálezca, podmorský prieskumník 1917 - 2008

Albert Einstein fotka
Albert Einstein fotka

„Hovorím s každým rovnakým spôsobom, či už je to smetiar alebo riaditeľ univerzity.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Arthur Clarke fotka

„Som si istý, že vesmír je plný inteligentného života. Je však príliš inteligentný na to, aby sem prišiel.“

—  Arthur Clarke britský spisovateľ sci-fi, vedeckej literatúry, vynálezca, podmorský prieskumník 1917 - 2008

F. Scott Fitzgerald fotka
Paulo Coelho fotka