„V hostii vhadzuje Boh Otec do chrámovej pokladnice tohto sveta všetko, čo má. Tým sme dostali do daru viac než celý vesmír. Daroval nám to, čo má ´k životu najnutnejšie´, svoje všetko, svoje Srdce, svojho Syna. Boh sa stáva schopný dať, odovzdať, darovať sa. To je jeho energia v jeho Cirkvi.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Joachim Meisner fotka
Joachim Meisner15
katolícky kardinál 1933 - 2017

Podobné citáty

Aurelius Augustinus fotka
Matka Tereza fotka
Voltaire fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko od Boha.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Hermann Hesse fotka

„Čím viac milujeme a darujeme sa, tým sa náš život stáva významnejším a hodnotnejším.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Prisudzované výroky
Zdroj: [63]

Páter Pio fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Leo Buscaglia fotka
Albert Einstein fotka
Matka Tereza fotka
Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Cecelia Ahern fotka
Ján Pavol II. fotka
František Vymazal fotka
Seneca fotka

„Prvá hodina, ktorá život darovala, už ho skracuje.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Raniero Cantalamessa fotka

Súvisiace témy