Ruské príslovia

„Chovaj hlavu v chladu, žalúdok pri hladu a nohy v teple.“

„Krm vlka ako chceš, vždy pozerá k lesu.“


„Láska nie je požiar, ktorý by sa dal uhasiť.“

„Pri lúčení si tri štvrtiny smútku ponechá ten, kto zostáva, a len štvrtinu si berie ten, kto odchádza.“

„Boh ide k tomu, kto k nemu prichádza.“

„Klebeta je ako uhoľ - keď nespáli, aspoň ušpiní.“

„Tvrdohlavosť je slabosť rozumu.“

„Keď muž pije, pol domu horí, keď žena – celý.“


„Kto sa všade cíti ako doma, ten nie je doma nikde.“

„Nie je hanba mlčať, keď nevieš čo povedať.“

„Šťastie je to, čo si človek sám vytvorí.“

„Špina z tváre sa dá zmyť, špinu z duše nezoškriabeš.“


„Hlúpeho sa nepýtaj, povie sám.“

„Daj peniaze, ubudne ich, daj vedomosti, pribudne ich.“

„Ak si muž, tak si slovo drž!“

„Ruky premôžu jedného, vedomosti tisíce.“