Ruské príslovia

„Krm vlka ako chceš, vždy pozerá k lesu.“

„Láska nie je požiar, ktorý by sa dal uhasiť.“


„Pri lúčení si tri štvrtiny smútku ponechá ten, kto zostáva, a len štvrtinu si berie ten, kto odchádza.“

„Boh ide k tomu, kto k nemu prichádza.“

„Klebeta je ako uhoľ - keď nespáli, aspoň ušpiní.“

„Tvrdohlavosť je slabosť rozumu.“

„Keď muž pije, pol domu horí, keď žena – celý.“

„Kto sa všade cíti ako doma, ten nie je doma nikde.“


„Nie je hanba mlčať, keď nevieš čo povedať.“

„Šťastie je to, čo si človek sám vytvorí.“

„Špina z tváre sa dá zmyť, špinu z duše nezoškriabeš.“

„Hlúpeho sa nepýtaj, povie sám.“


„Daj peniaze, ubudne ich, daj vedomosti, pribudne ich.“

„Ak si muž, tak si slovo drž!“

„Milý je hosť, ktorý dlho nezostáva.“

„Veľké peniaze požierajú malé.“