Citáty na tému syn

Zbierka citátov na tému syn.

Súvisiace témy

Celkom 58 citátov, filtrovať:


Ján Slota fotka
Konfucius fotka
Ježíš Kristus fotka
Hérakleitos fotka
Ježíš Kristus fotka
Benedikt XVI. fotka
Ján Pavol II. fotka
Nancy Astorová fotka
Ján Pavol II. fotka

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
František Saleský fotka
Ján Pavol I. fotka
Andrej Kiska fotka
Jan Amos Komenský fotka

„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Potvrdené výroky
Zdroj: Kšaft umierajúcej matky Jednoty Bratské ("šestoro odkazov") cit.dle Štěpán Soltész: Dejiny kresťanskej cirkvi. Kalich Praha 1971, 3.vydání, s.105

Friedrich Nietzsche fotka
Abbé Pierre fotka
Ambrose Bierce fotka
Voltaire fotka

„Syn môj, na kráľovskom dvore najdôležitejšie nie je vedieť hovoriť, ale vedieť mlčať.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Prisudzované výroky

Sv. Arnold Janssen fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“