Anaxagorás citáty

 Anaxagorás foto

11   0

Anaxagorás

Dátum narodenia: 496 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 428 pr. n. l.

Anaxagoras z Klazomen alebo Anaxagorás z Klazomen bol grécky predsokratovský filozof, ktorý preniesol filozofiu z maloázijských miest do Atén, kde prežil tridsať rokov a ktoré musel opustiť, pretože ho obvinili z bezbožnosti. Uchýlil sa do mesta Lampsakos, kde zomrel. Bol učiteľom a priateľom Perikla a priateľom Euripida. Jeho žiakom bol Archelaos a Metrodoros z Lampsaku.

Citáty Anaxagorás


„Človek je jediný živočích, ktorý musí pracovať, lebo má ruky.“

„Všetko je vo všetkom.“


„Cieľom života je pozorovanie a z neho vznikajúca sloboda.“

„Keď mu ktosi oznámil, že mu zomrel syn, odpovedal celkom pokojne: »Vedel som, že som splodil smrteľného.«“

„Mlčanie je najúčinnejší liek proti zlobe.“

„My ľudia zaostávame za živočíchmi v sile a rýchlosti, ale používame svoju skúsenosť, pamäť, bystrosť a zručnosť, a tak im vyberáme med, dojíme ich a vôbec sa zmocňujeme ich výtvorov.“

„Nad všetkým, čo má vôľu, vládne rozum.“

„Nič sa nedá vedieť, nič sa nedá naučiť, nič nie je isté, naše zmysly sú obmedzené, rozum slabý a náš život krátky.“


„Pre slabosť svojich zmyslov nie sme schopní poznať pravdu.“

„Rozum je vo všetkých živých tvoroch, väčších i menších, šľachetnejších i nepatrnejších.“

„Zostup do podsvetia je rovnaký z každého miesta.“