„My ľudia zaostávame za živočíchmi v sile a rýchlosti, ale používame svoju skúsenosť, pamäť, bystrosť a zručnosť, a tak im vyberáme med, dojíme ich a vôbec sa zmocňujeme ich výtvorov.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Anaxagorás fotka
Anaxagorás11
staroveký grécky filozof -500 - -428 pred n. l.

Podobné citáty

František Palacký fotka
Lion Feuchtwanger fotka
Curt Goetz fotka
John Ruskin fotka
Blaise Pascal fotka
Citát „Nikdy sa nehádajte s hlúpymi ľuďmi, stiahnu vás na svoju úroveň a potom vás porazia skúsenosťami.“
Mark Twain fotka
Samuel Butler fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Henry Rollins fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Ľudia zvyčajne cvičia svoju pamäť väčšmi ako svoju súdnosť.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Robert Fulghum fotka
Jan Kollár fotka

„Vezmi mu slobodu a už nie je človekom, ale poľným živočíchom.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Ferdinando Galiani fotka
Publius Cornelius Tacitus fotka
Oscar Wilde fotka
Baltasar Gracián fotka
Aischylos fotka

„Bez lásky je človek živočích pod svoju úroveň.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Prisudzované výroky

Marcus Fabius Quintilianus fotka

„Ľudí robí výrečnými nadšenie a sila ducha.“

—  Marcus Fabius Quintilianus staroveký rímsky rétor 35 - 96

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

August von Kotzebue fotka

Súvisiace témy