„Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.“

— František Palacký

František Palacký foto
František Palacký2
český archivár, filozof, historik, publicista, autor poli... 1798 - 1876
Reklama

Podobné citáty

Stefan Molyneux foto
Albert Einstein foto
Reklama
Henry Ford foto
Peter Gregor foto
Charles Farrar Browne foto
Franz Kafka foto
Jozef Gregor Tajovský foto

„Nerád som chodil do školy, ale musel som.“

— Jozef Gregor Tajovský slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik. 1874 - 1940

Karol Polák foto
Reklama
Anton Pavlovič Čechov foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Byť v najslabšom tábore znamená byť v najlepšej škole.“

— Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Ivan Illich foto
Albert Einstein foto

„Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Reklama
Jan Amos Komenský foto

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Sigmund Freud foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Ďalší