Buddha citáty

 Buddha foto

48   308

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.


„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

„Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.“


„Veľká láska sa podobá útrapám vojnových výprav.“

„Koreňom zla je nedostatok poznania.“

„Existuje iba jedno zlo - neznalosť.“

„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“

„Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho, okrem seba.“

„Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny.“


„Nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť. Nenávisť prestane len skrz lásku. Toto je večné pravidlo.“

„Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.“

„Víťazstvo rodí nenávisť, lebo porazení sú nešťastní“

„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“


„Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal Budha, ale dobre ich preskúmajte. Buďte sami sebe svetlom.“

„Buďte svetlom sami sebe“

„Keď sa ti prihovorí žena, buď veľmi ostražitý.“

„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

Podobní autori