Buddha citáty

 Buddha foto

48   297

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha


„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“


„Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.“

„Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.“

„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“

„Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba.“

„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

„Koreňom zla je nedostatok poznania.“


„Nikto iný, okrem nás samých, nás nezachráni. Nikto iný nemôže a ani nesmie.“

„Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.“

„Buďte svetlom sami sebe“

„Existuje iba jedno zlo - neznalosť.“


„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

„Nepoznám nijaké telo, nijaký hlas, nijakú vôňu, nijakú chuť, nijaký dotyk, ktoré by myseľ muža tak spútali, ako telo, hlas, vôňa, chuť a dotyk ženy.“

„Pomocou energie, bdelosti, sebakontroly a sebeovládania si múdrý človek vytvorí ostrov, který ani povodeň nedokáže zmiasť.“

„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

Podobní autori