Buddha citáty

 Buddha foto

48   297

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha


„Nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť. Nenávisť prestane len skrz lásku. Toto je večné pravidlo.“

„Veľká láska sa podobá útrapám vojnových výprav.“


„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

„Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.“

„Láska tiel je ostrejšia ako kopije, ktorou sa krotia divé slony. Je teplejšia ako plameň, je ako šíp, zabodnutý do mysle človeka.“

„Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.“

„Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.“

„Láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete.“

„Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny.“

Podobní autori