„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

—  Buddha
Pôvodné znenie

If you seek to understand the whole universe, you will understand nothing at all. If you seek to understand yourself, you will understand to whole universe.

 Buddha fotka
Buddha46
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 - -483 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

Woody Allen fotka
Anatole France fotka
Reklama
Anatole France fotka

„Slovník je celý vesmír v abecedbin poradí.“

—  Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Paulo Coelho fotka
André Gide fotka
Pau del Rosso fotka
Anatole France fotka
Reklama
Richard Dawkins fotka
Martin Buber fotka
Koos de la Rey fotka
Luigi Giussani fotka
Reklama
Joachim Meisner fotka
Boris Leonidovič Pasternak fotka
Adlai Ewing Stevenson fotka
Henry Wadsworth Longfellow fotka