Buddha citáty strana 2


„Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.“

„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“


„Život je len most, preto na ňom nestavaj dom.“

„Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.“

„Nie si na svete na to, aby si bol nešťastný. Avšak šťastie je iba vnútorný pokoj. Nauč sa ho nájsť. Dokážeš to. Premôž sám seba a premôžeš svet.“

„Nikto iný, okrem nás samých, nás nezachráni. Nikto iný nemôže a ani nesmie.“

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

„Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.“


„Neusmrcujte, ale ctite život.“

„Cisár má vždy pravdu, ak pri ňom stojí kat.“

„Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky, kým neutešuje smutných ľudí a zvieratá.“

„Neláskavé slovo je najostrejší meč.“


„Pomocou energie, bdelosti, sebakontroly a sebeovládania si múdrý človek vytvorí ostrov, který ani povodeň nedokáže zmiasť.“

„Kto má cnosť a úsudok, plní si povinnosť, hovorí pravdu a správne robí svoju prácu, s tým sa spriatelí každý.“

„Láska tiel je ostrejšia ako kopije, ktorou sa krotia divé slony. Je teplejšia ako plameň, je ako šíp, zabodnutý do mysle človeka.“

„Nepoznám nijaké telo, nijaký hlas, nijakú vôňu, nijakú chuť, nijaký dotyk, ktoré by myseľ muža tak spútali, ako telo, hlas, vôňa, chuť a dotyk ženy.“

Podobní autori