Henry David Thoreau citáty

Henry David Thoreau foto

36   25

Henry David Thoreau

Dátum narodenia: 12. júl 1817
Dátum úmrtia: 6. máj 1862
Ďalšie mená: Henry Thoreau

Henry David Thoreau rodený David Henry Thoreau bol americký filozof, spisovateľ, básnik, abolicionista, prírodopisec a zememerač a predstaviteľ transcendentalizmu. Medzi jeho známe diela patrí esej Walden, alebo Život v lesoch.


„Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí.“

„Neposlušnosť je základom slobody. Poslušní zostanú otroci.“


„Pre človeka je lepšie, ak zomrie od hladu, ako keby prišiel pre chlieb o nevinnosť.“

„Byť niekedy chorý je zdravé.“

„Ako nočná temnota odhaľuje nebeské svetlá, tak len utrpenie odhaľuje celý význam života.“

„Nestačí byť zaneprázdnený. Otázka je, čím sme zaneprázdnení.“

„Nikdy sa nedívaj späť, pokiaľ sa nechystáš vydať sa tým smerom.“

„Ak ste postavil vzdušný zámok, vaša práca nemusí byť zbytočná. Teraz k nemu robte základy.“


„Vedieť, že vieme, čo vieme a že nevieme, čo nevieme, to je skutočne vedenie.“

„Nezačneme rozumieť samému sebe, dokým sa nestratíme“

„Dobre si rozvážte každý čin, na ktorý potrebujete nové šaty.“

„Niet iného lieku na lásku, ako viac lásky.“


„Nijaký dar nepovznáša tak darcu i obdarovaného ako dôvera.“

„Nikdy som nemohol prekonať svoj úžas, že som sa narodil na najkrajšom mieste sveta a v pravý čas.“

„Najbohatší je ten, kto má najlacnejšie koníčky.“

„Človek nemôže urobiť všetko. To však neznamená, že musí robiť to, čo je zlé.“

Podobní autori