Citáty o vzťahoch


Lafayette Ronald Hubbard foto
Lafayette Ronald Hubbard 10
americký autor sci-fi, filozof a zakladateľ Scientologick... 1911 – 1986
„Sú to v podstate vzťahy medzi ľuďmi, ktoré dodávajú životu cenu.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Ste povolané byť svedkami pravého významu lásky; sebadarovania a prijatia druhého, ktoré má byť dušou všetkých medziľudských vzťahov.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 265
írsky spisovateľ a básnik 1854 – 1900
„Žena pokazí každý vzťah, pretože sa snaží, aby trval večne.“

Robert Fico foto
Robert Fico 67
slovenský politik 1964
„Slovensko aj Maďarsko potrebujú úspechy. Máme pred sebou rovnaké výzvy, na ktoré musíme reagovať. Teším sa, že vznikne spoločná slovensko-maďarská, resp. maďarsko-slovenská obchodná komora. Určite sa nikto z nás nenahnevá, ak sa dve susedné krajiny stanú ešte bližšími partnermi. [...] Máme záujem na čo najlepších hospodárskych a priateľských vzťahoch. Prečo by dvaja susedia aj napriek citlivým témam, ktoré medzi nami existujú a my pred nimi nestrkáme hlavu do piesku, si nemohli sadnúť a prijať dôležité rozhodnutia? Dávam ponuku na takýto formát a budem trpezlivo čakať, či nájde, alebo nenájde odozvu. [...] Musíme spoločne vysvetľovať slovenskej aj maďarskej verejnosti, čo sa deje. Naše krajiny majú rovnaké problémy, preto musíme ľuďom vysvetliť, že to nerobíme kvôli nám, ale kvôli tomu, aby naše krajiny mali perspektívu.“

Martin Heidegger foto
Martin Heidegger 4
nemecký filozof 1889 – 1976
„Bratstvo je uvedomelý vnútorný vzťah človeka k človeku, založený na dôvere, úprimnosti a altruizme. Najdôležitejšia dimenzia človeka je jeho budúcnosť.“

Christoph Schönborn foto
Christoph Schönborn 10
kardinál a arcibiskup Viedne 1945
„Rodina je pravzorom ľudských vzťahov. Slovné spojenie ľudská rodina má zmysel len vtedy, keď sa navzájom nevnímame len ako jednotlivci, ale ako deti jedného Otca, a teda ako bratia a sestry.“

Anatole France foto
Anatole France 160
portrét od Théophila Steinlena 1844 – 1924
„Medzi inteligenciou a bolesťou je taký úzky vzťah, že práve najinteligentnejšie bytosti sú schopné najväčšmi trpieť.“

Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 17
motivačný rečník, spisovateľ 1924 – 1998
„Komunikácia, umenie hovoriť jeden s druhým, vyjadriť, čo cítime alebo čo si myslime, povedať to jasne, počúvať to, čo hovorí ten druhy, a uisťovať sa, že sme počuli správne, je podľa všetkého najdôležitejšia schopnosť na uchovanie a vytvorenie láskyplných vzťahov.“


„Keď sa v rodine nájde viac horúcich hláv, rodinné vzťahy ochladnú.“

Martin Luther King foto
Martin Luther King 16
americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií o... 1929 – 1968
„Máme sklony posudzovať úspech podľa výšky svojich platov alebo veľkosti svojich automobilov a nie podľa kvality svojej služby a vzťahu k ľudstvu.“

Isaac Newton foto
Isaac Newton 13
britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej... 1643 – 1727
„Nedefinujem čas, priestor, miesto a pohyb, keďže ide o veci všetkým dobre známe. Musím len konštatovať, že neučení ľudia si nepredstavujú tieto veličiny inak ako v ich vzťahu k zmyslovým objektom. A z toho pochádzajú isté predsudky ...“

Robert Musil foto
Robert Musil 11
rakúsky spisovateľ 1880 – 1942
„Nádej na trvácnosť vzťahu robí lásku nezničiteľnou.“


„Ako to, že ľudia, ktorí hovoria o tom, že by ste mali posielať svoje deti do štátnych škôl kvôli tomu, aby sa tam naučili spoločenských zručnostiam, nikdy nehovorí o úžasných vzťahoch, ktoré si ľudia vytvoria vo väzení?“

Charlie Chaplin foto
Charlie Chaplin 40
britský komediálny herec a filmár 1889 – 1977
„Plodenie je hlavné zamestnanie prírody a každý muž – či už mladý alebo starý - odhaľuje pri stretnutí s každou ženou možnosť vzájomného sexuálneho vzťahu.“

Claude Houghton foto
Claude Houghton 49
britský románopisec 1889 – 1961
„Žena existuje len svojimi vzťahmi k druhým, takže v pravom slova zmysle nie je nikdy sama.“

„Mnohé spoločenstvá aj rodiny nefungujú preto, lebo v nich nie je rozdelené pracovné prostredie od osobného, súkromného prostredia. Je to problém rodinných podnikov a apoštolských komunít. Stále sa žije iba na úrovni pracovného vzťahu a "domov" sa nedá ísť, pretože domov neexistuje.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 152 citátov