Štefan Šutaj citáty

8   0

Štefan Šutaj

Dátum narodenia: 1. november 1955

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. je slovenský historik, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a univerzitný profesor. Vo svojom výskume sa zameriava na postavenie národnostných menšín na Slovensku v 20. storočí s dôrazom na problematiku maďarskej menšiny po roku 1945 a občianske politické strany na Slovensku po roku 1945.

„V prvom rade by to mal byť štát všetkých občanov. U nás za základný nedostatok považujem to, že od roku ‘89 ešte nevznikla ani jedna vláda, ktorá by prišla s ucelenou koncepciou národnostnej politiky. Nikto sa o takéto niečo ani nepokúsil. Pritom štát, ktorý jasne nedeklaruje, že všetci jeho občania sú si naozaj rovní, chybuje. Naši vrcholní politici vo svojich vyjadreniach a prejavoch pomerne často oslovujú iba Slovákov a Slovenky. V televízii počujeme, Slovákom zdražel plyn, ešte že nezdražel Rómom, Maďarom, Rusínom… A tí ostatní sú vtedy kde? Veď aj oni sú občanmi tejto krajiny! Z úst našich politikov to však nie je nikdy jednoznačne povedané. A nie je to jasne zakotvené ani v našich zákonoch. Máme koncepcie k všeličomu možnému, no koncepciu k postaveniu 14,5% občanov inej národnosti doteraz nemáme. S každou novou vládou príde nové zameranie a národnostná politika sa realizuje nárazovito, bezmyšlienkovite, bez dlhodobých strategických cieľov.
odpoveď na otázku „Aký by teda mal byť systém, v ktorom žijú občania s rôznorodým pôvodom či kultúrnym zázemím?“ v interview pre portál MultiKulti. sk“

—  Štefan Šutaj

Potvrdené výroky
Zdroj: Štát, ktorý jasne nedeklaruje, že všetci jeho občania sú si naozaj rovní, chybuje : Rozhovor s historikom Štefanom Šutajom [online]. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, c2010 [cit. 2015-01-08]. Dostupné online http://www.multikulti.sk/ine/stat__ktory_jasne_nedeklaruje__ze_vsetci_jeho_obcania_su_si_naozaj_rovni__chybuje.html.

„Dejiny si žijú svoj vlastný život. O udalostiach a faktoch vzniká vo vedomí ľudí osobitný a samostatný obraz, ktorý sa mení v závislosti od dobových okolností. Aj keď sa samotné udalosti a fakty nezmenili, lebo sa už zmeniť nemôžu, mení sa pohľad na ne a ich interpretácia.
s. 38“

—  Štefan Šutaj

Potvrdené výroky, Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí (2012)
Zdroj: ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012. 398 s. ISBN 8081016384 http://www.worldcat.org/oclc/841166212, s. 38.

Podobní autori

Anton Srholec fotka
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz
Ján Slota fotka
Ján Slota80
slovenský politik
Peter Gregor fotka
Peter Gregor187
slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hi…
Stephen Hawking fotka
Stephen Hawking18
britský teoretický fyzik, kozmológ
Isaac Asimov fotka
Isaac Asimov18
americký autor
Václav Havel fotka
Václav Havel22
dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej rep…
Stefan Zweig fotka
Stefan Zweig41
rakúsky spisovateľ
Jaroslav Hašek fotka
Jaroslav Hašek15
slovenský humorista, satirik, spisovateľ a anarchista
Arthur Clarke fotka
Arthur Clarke16
britský spisovateľ sci-fi, vedeckej literatúry, vynálezca, …
Marcel Pagnol fotka
Marcel Pagnol10
románopisec, dramatik a filmár z Francúzska
Dnešné výročie
Benjamin Mays fotka
Benjamin Mays2
americký pedagóg, aktivista, minister 1894 - 1984
Margarita Aliger fotka
Margarita Aliger3
slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992
Sv. Alfonz fotka
Sv. Alfonz7
p0lski 1696 - 1787
Israel Zangwill fotka
Israel Zangwill2
britský spisovateľ 1864 - 1926
Ďalších 22 výročí
Podobní autori
Anton Srholec fotka
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz
Ján Slota fotka
Ján Slota80
slovenský politik
Peter Gregor fotka
Peter Gregor187
slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hi…
Stephen Hawking fotka
Stephen Hawking18
britský teoretický fyzik, kozmológ
Isaac Asimov fotka
Isaac Asimov18
americký autor