Isaac Asimov citáty

Isaac Asimov fotka
19   22

Isaac Asimov

Dátum narodenia: 1920
Dátum úmrtia: 6. apríl 1992

Isaac Asimov bol veľmi úspešný a neobyčajne plodný americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam.

„Násilie je posledné útočisko neschopných.“

—  Isaac Asimov

Salvor Hardin, Nadácia

„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

—  Isaac Asimov

en: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Prisudzované výroky

„Emocionálne som ateista. Nemám žiadne fakty, aby som dokázal, že Boh neexistuje, ale tak silne to tuším, že nechcem strácať čas.“

—  Isaac Asimov

en: Emotionally, I am an atheist. I don't have the evidence to prove that God doesn't exist, but I so strongly suspect he doesn't that I don't want to waste my time.
z Free Inquiry, jar 1982
Potvrdené výroky

„Správne čítaná Biblia je najmocnejšou silou pre ateizmus, akú si vieme predstaviť.“

—  Isaac Asimov

en: Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived.
Prisudzované výroky

„Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia.“

—  Isaac Asimov

en: I don't believe in an afterlife, so I don't have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.
Prisudzované výroky

„Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšlal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie.“

—  Isaac Asimov

en: If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn’t brood. I’d type a little faster.
Časopis LIFE, január 1984
Potvrdené výroky

„Nie je nič desivé na nekonečnom bezsennom spánku. Určite je to lepšie ako nekonečné muky v pekle a nekonečná nuda v nebi.“

—  Isaac Asimov

en: There is nothing frightening about an eternal dreamless sleep. Surely it is better than eternal torment in Hell and eternal boredom in Heaven.
Prisudzované výroky

„Písanie je pre mňa jednoducho myslenie cez moje prsty.“

—  Isaac Asimov

en: Writing, to me, is simply thinking through my fingers.
Prisudzované výroky

„Ak mám pravdu, (náboženskí fundamentalisti) nepôjdu do neba, lebo žiadneho neba niet. Ak majú pravdu oni, nepôjdu do neba, lebo sú pokrytci.“

—  Isaac Asimov

en: If I am right, then (religious fundamentalists) will not go to Heaven, because there is no Heaven. If they are right, then they will not go to Heaven, because they are hypocrites.
Prisudzované výroky
Varianta: Ak mám pravdu, (náboženskí fundamentalisti) nepôjdu do neba, lebo žiadneho neba niet. Ak majú pravdu oni, nepôjdu do neba, lebo sú pokrytci.

„Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.“

—  Isaac Asimov

en: Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.
Prisudzované výroky

„Nebojím sa počítačov. Bojím sa ich nedostatku.“

—  Isaac Asimov

en: I do not fear computers. I fear lack of them.
Prisudzované výroky

Podobní autori

Napoleon Hill fotka
Napoleon Hill37
americký autor
Ernest Hemingway fotka
Ernest Hemingway99
americký autor a novinár
Geogra Carlin fotka
Geogra Carlin28
americký komik, herec a autor
Stephen Covey fotka
Stephen Covey13
americký pedagóg, autor, podnikateľ a motivačný rečník
Robert Anson Heinlein fotka
Robert Anson Heinlein11
americký autor sci-fi
Truman Capote fotka
Truman Capote11
americký autor
Howard Phillips Lovecraft fotka
Howard Phillips Lovecraft14
americký spisovateľ
Terry Pratchett fotka
Terry Pratchett52
anglický autor
Carlos Castaneda fotka
Carlos Castaneda8
peruánsky americký autor
Morgan Scott Peck fotka
Morgan Scott Peck85
americký psychiater
Dnešné výročie
Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson261
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882
Páter Pio fotka
Páter Pio22
taliansky svätec, kňaz, stigmatik a mystik 1887 - 1968
Ugo Bernasconi fotka
Ugo Bernasconi13
taliansky maliar, spisovateľ a aforista 1874 - 1960
Martin Kukučín fotka
Martin Kukučín2
slovenský prozaik, dramatik a publicista 1860 - 1928
Ďalších 16 výročí
Podobní autori
Napoleon Hill fotka
Napoleon Hill37
americký autor
Ernest Hemingway fotka
Ernest Hemingway99
americký autor a novinár
Geogra Carlin fotka
Geogra Carlin28
americký komik, herec a autor
Stephen Covey fotka
Stephen Covey13
americký pedagóg, autor, podnikateľ a motivačný rečník
Robert Anson Heinlein fotka
Robert Anson Heinlein11
americký autor sci-fi