Isaac Asimov citáty

Isaac Asimov fotka
19   12

Isaac Asimov

Dátum narodenia: 1920
Dátum úmrtia: 6. apríl 1992

Isaac Asimov bol veľmi úspešný a neobyčajne plodný americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam.

„Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia.“

—  Isaac Asimov

en: I don't believe in an afterlife, so I don't have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.
Prisudzované výroky

„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

—  Isaac Asimov

en: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Prisudzované výroky

„Správne čítaná Biblia je najmocnejšou silou pre ateizmus, akú si vieme predstaviť.“

—  Isaac Asimov

en: Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived.
Prisudzované výroky

„Nebojím sa počítačov. Bojím sa ich nedostatku.“

—  Isaac Asimov

en: I do not fear computers. I fear lack of them.
Prisudzované výroky

„Nie je nič desivé na nekonečnom bezsennom spánku. Určite je to lepšie ako nekonečné muky v pekle a nekonečná nuda v nebi.“

—  Isaac Asimov

en: There is nothing frightening about an eternal dreamless sleep. Surely it is better than eternal torment in Hell and eternal boredom in Heaven.
Prisudzované výroky

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Emocionálne som ateista. Nemám žiadne fakty, aby som dokázal, že Boh neexistuje, ale tak silne to tuším, že nechcem strácať čas.“

—  Isaac Asimov

en: Emotionally, I am an atheist. I don't have the evidence to prove that God doesn't exist, but I so strongly suspect he doesn't that I don't want to waste my time.
z Free Inquiry, jar 1982
Potvrdené výroky

„Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšlal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie.“

—  Isaac Asimov

en: If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn’t brood. I’d type a little faster.
Časopis LIFE, január 1984
Potvrdené výroky

„Písanie je pre mňa jednoducho myslenie cez moje prsty.“

—  Isaac Asimov

en: Writing, to me, is simply thinking through my fingers.
Prisudzované výroky

„Ak mám pravdu, (náboženskí fundamentalisti) nepôjdu do neba, lebo žiadneho neba niet. Ak majú pravdu oni, nepôjdu do neba, lebo sú pokrytci.“

—  Isaac Asimov

en: If I am right, then (religious fundamentalists) will not go to Heaven, because there is no Heaven. If they are right, then they will not go to Heaven, because they are hypocrites.
Prisudzované výroky
Varianta: Ak mám pravdu, (náboženskí fundamentalisti) nepôjdu do neba, lebo žiadneho neba niet. Ak majú pravdu oni, nepôjdu do neba, lebo sú pokrytci.

„Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.“

—  Isaac Asimov

en: Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Napoleon Hill fotka
Napoleon Hill9
americký autor
Ernest Hemingway fotka
Ernest Hemingway80
americký autor a novinár
Geogra Carlin fotka
Geogra Carlin12
americký komik, herec a autor
William Saroyan fotka
William Saroyan8
americký spisovateľ
Stephen Covey fotka
Stephen Covey5
americký pedagóg, autor, podnikateľ a motivačný rečník
Robert Anson Heinlein fotka
Robert Anson Heinlein5
americký autor sci-fi
Truman Capote fotka
Truman Capote11
americký autor
Howard Phillips Lovecraft fotka
Howard Phillips Lovecraft14
americký spisovateľ
Morgan Scott Peck fotka
Morgan Scott Peck83
americký psychiater
Stephen King fotka
Stephen King38
americký autor
Dnešné výročie
Osho fotka
Osho21
indický mystik 1931 - 1990
Edgar Allan Poe fotka
Edgar Allan Poe32
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 - 1849
Auguste Comte fotka
Auguste Comte9
francúzsky filozof 1798 - 1857
Myrer fotka
Myrer15
americký autor 1922 - 1996
Ďalších 17 výročí
Podobní autori
Napoleon Hill fotka
Napoleon Hill9
americký autor
Ernest Hemingway fotka
Ernest Hemingway80
americký autor a novinár
Geogra Carlin fotka
Geogra Carlin12
americký komik, herec a autor
William Saroyan fotka
William Saroyan8
americký spisovateľ
Stephen Covey fotka
Stephen Covey5
americký pedagóg, autor, podnikateľ a motivačný rečník