„Ľudí rozdeľuje spôsob, akým minulosť vnímajú, ako ju sprístupňujú nastupujúcej generácii, ale aj to, aký cieľ sledujú. História sa dáva do služieb súčasnosti, aby podporovala ciele ideové, národné, štátne, skupinové, ba aj individuálne. To je priestor nielen pre rozdielnu interpretáciu dejín, ale aj pre vytváranie mýtov a ich vedomé falšovanie. To je priestor, aby sa citový vzťah k minulosti, či k národu vyhlasoval za vedu a právo na pamäť dejín sa označil za jej falzifikáciu. To je priestor na vytváranie legiend a mýtov, ktoré rozdeľujú spoločnosť a minulosť prispôsobujú súčasným potrebám. Takto vytvorené stereotypy bránia vo vzťahu k vlastnej histórii akceptovať realitu, ktorá nie je v súlade s jej „oficiálnym“ výkladom.
s. 38“

Potvrdené výroky, Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí (2012)

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História

Podobné citáty

Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
George Orwell fotka
Citát „Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“
Marcus Tullius Cicero fotka
Thomas Jefferson fotka

„História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť.“

—  Thomas Jefferson 3. Prezident Spojených štátov amerických 1743 - 1826

Varianta: Tým, že história informuje ľudí o minulosti, umožňuje im súdiť prítomnosť.

Andrej Kiska fotka

„Nemal som modrú knižku, bol som na vojne. Armádu vnímam ako nielen súčasť našej spoločnosti, ktorá nás má brániť, ale aj ako súčasť imidžu, ktorý ako krajina vysielame našou spoluzodpovednosťou za situáciu vo svete.
odpoveď na otázku aký je jeho vzťah k armáde“

—  Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky 1963

počas prvého informačného stretnutia s ministrom obrany SR a s velením Ozbrojených síl SR, 7. júl 2014
Potvrdené výroky, Politické postoje, Zahraničná politika
Zdroj: TASR. Prezident A. Kiska sa zhodol s ministrom obrany na modernizácii armády [online]. In Teraz.sk. 2014-07-07 [cit. 2014-09-15]. Dostupné online. http://www.teraz.sk/slovensko/kiska-glvac-rokovanie-modernizacia-armad/90693-clanok.html

Blaise Pascal fotka

„Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Konfucius fotka
Karl Marx fotka

„Dejiny si žijú svoj vlastný život. O udalostiach a faktoch vzniká vo vedomí ľudí osobitný a samostatný obraz, ktorý sa mení v závislosti od dobových okolností. Aj keď sa samotné udalosti a fakty nezmenili, lebo sa už zmeniť nemôžu, mení sa pohľad na ne a ich interpretácia.
s. 38“

—  Štefan Šutaj 1955

Potvrdené výroky, Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí (2012)
Zdroj: ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012. 398 s. ISBN 8081016384 http://www.worldcat.org/oclc/841166212, s. 38.

Mircea Eliade fotka

„Rozdielny vkus v žartoch je veľká záťaž pre citové vzťahy.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Georges Braque fotka
George Orwell fotka
Eckhart Tolle fotka
Clive Staples Lewis fotka
Anatole France fotka

Súvisiace témy