Rufus Quintus Curtius citáty

Rufus Quintus Curtius fotka
7   2

Rufus Quintus Curtius

Dátum úmrtia: 53 n. l.
Ďalšie mená: Curtius Rufus Quintus

Quintus Curtius Rufus bol rímsky prozaik, autor zábavného historického románu Historiae Alexandri Magni , ktorý pojednáva o dobrodružstvách Alexandra Macedónskeho počas jeho výprav v Oriente.

Curtius Rufus zostáva spornou historickou osobou, o živote ktorej nemáme v starovekých prameňoch ani najmenší záznam. Historikom chýba dokonca i akýkoľvek časový údaj, ktorý by im umožnil zasadiť ho presnejšie do rímskych dejín. Podľa narážok v texte jeho diela sa dnes predpokladá, že mohol žiť počas vlády cisára Claudia .

Už v helenistickej dobe bola postava veľkého vojvodcu Alexandra Macedónskeho predmetom rady literárnych diel historického i zábavného charakteru. Jeho bájami a legendami opradené dobrodružstvá dávali vzniknúť fantastickým románom, v ktorých sa objavovali magické bytosti a realita sa miesila s mýtom. S prienikom gréckej vzdelanosti a literatúry do Ríma v 2. storočí pred Kr. si románový Alexander podmanil aj Rimanov. Alexandrova heroická osobnosť získala na popularite obzvlášť počas cisárstva, kedy sa mnohí z rímskych cisárov štylizovali do role tohto starovekého vojvodcu. Zábavné romány o Alexandrových činoch neprestávali byť čítané, ako to dokladá popularita ich gréckych podôb, a samozrejme ich nové, latinské spracovania – jedno z ktorých vytvoril práve Curtius Rufus.

Historiae Alexandri Magni sa skladali z 10 kníh. Z nich prvé dve sa stratili a v ostatných chýbajú niektoré časti. Curtius Rufus použil ako zdroje pre svoje dielo jednak historické práce o Alexandrovi Veľkom , jednak diela spadajúce do zábavnej literatúry. Historiae sa prikláňajú skôr k druhej kategórii – sú písané pútavým, pestrým štýlom, ale objavujú sa v nich nedostatky v chronológii, geografii, etnografii aj vojenstve. Na niektorých miestach si Curtius Rufus výslovne protirečí, čo len dokazuje, že jeho zámerom bolo čitateľa nie poučiť ale pobaviť. Jeho Alexander je fantastický románový hrdina non plus ultra.

Curtiovo dielo je jedným z mála dochovaných starovekých románov o Alexandrovi Veľkom. Výrazne ovplyvnil neskoršiu alexandrovskú literatúru, ktorá sa ďalej rozvíjala v neskorej antike a počas stredoveku. Wikipedia

„A cowardly cur barks more fiercely than it bites.“

—  Quintus Curtius Rufus

VII, 4, 13.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VII
Originál: (la) Canis timidus vehementius latrat quam mordet.

„Despair is a great incentive to honorable death.“

—  Quintus Curtius Rufus

IX, 5, 6.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX
Originál: (la) Desperatio magnum ad honeste moriendum incitamentum.

„Just as in ailing bodies, my soldiers, physicians leave nothing which will do harm, so let us cut away whatever stands in the way of our rule. Often to have ignored a tiny spark has roused a great conflagration. Nothing is safely despised in an enemy; one whom you have scorned you make stronger by neglect.“

—  Quintus Curtius Rufus

VI, 3, 11; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VI
Originál: (la) Sicut in corporibus aegris, milites, nihil quod nociturum est medici relinquunt, sic nos quidquid obstat imperio recidamus. Parva sæpe scintilla contempta magnum excitavit incendium. Nil tuto in hoste despicitur; quem spreveris, valentiorem neglentia facias.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„It is often a comfort in misfortune to know our own fate.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 10, 27.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Sæpe calamitas solatium est nosse sortem suam.

„The fashions of human affairs are brief and changeable, and fortune never remains long indulgent.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 14, 20.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Breves et mutabiles vices rerum sunt, et fortuna nunquam simpliciter indulget.

„As for myself, I report more things than I believe; for I cannot bring myself to vouch for that which I am in doubt, nor to suppress what I have heard.“

—  Quintus Curtius Rufus

IX, 1, 34; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX
Originál: (la) Equidem plura transcribo quam credo; nam nec affirmare sustineo de quibus dubito, nec subducere quae accepi.

„A brave man's country is wherever he chooses his abode.“

—  Quintus Curtius Rufus

VI, 4, 13.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VI
Originál: (la) Patria est ubicumque vir fortis sedem elegerit.

„For my own part I am persuaded that everything advances by an unchangeable law through the eternal constitution and association of latent causes, which have been long before predestinated.“

—  Quintus Curtius Rufus

V, 11, 10.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V
Originál: (la) Equidem æterna constitutione crediderim nexuque causarum latentium et multo ante destinatarum suum quemque ordinem immutabili lege percurrere.

„That possession which we gain by the sword is not lasting; gratitude for benefits is eternal.“

—  Quintus Curtius Rufus

VIII, 8, 11.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VIII
Originál: (la) Non est diuturna possessio in quam gladio ducimus; beneficiorum gratia sempiterna est.

„But physicians also cure more desperate maladies by harsh remedies, and a pilot, when he fears shipwreck, rescues by jettison whatever can be saved.“

—  Quintus Curtius Rufus

V, 9, 3; translation by John Carew Rolfe
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V
Originál: (la) Sed medici quoque graviores morbos asperis remediis curant, et gubernator, ubi nafraugium timet, iactura quidquid servari potest redimit.

„Nothing can be lasting when reason does not rule.“

—  Quintus Curtius Rufus

IV, 14, 19.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV
Originál: (la) Nihil potest esse diuturnum cui non subest ratio.

„Habit is stronger than nature.“

—  Quintus Curtius Rufus

V, 5, 21.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V
Originál: (la) Consuetudo natura potentior est.

„Prosperity can change man's nature; and seldom is any one cautious enough to resist the effects of good fortune.“

—  Quintus Curtius Rufus

X, 1, 40.
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book X
Originál: (la) Res secundæ valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus est.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Titus Livius fotka
Titus Livius31
rímsky historik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus41
senátor a historik rímskej ríše
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Quintus Ennius fotka
Quintus Ennius3
rímsky spisovateľ
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik
Ulpianus fotka
Ulpianus4
rímsky sudca
Marcus Fabius Quintilianus fotka
Marcus Fabius Quintilianus26
staroveký rímsky rétor
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero431
rímsky filozof a štátnik
Quintus Horatius Flaccus fotka
Quintus Horatius Flaccus147
rímsky lyrik
Claudius Claudianus fotka
Claudius Claudianus12
rímsky latinský básnik
Dnešné výročie
Baltasar Gracián fotka
Baltasar Gracián149
španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658
Eva Siegelová fotka
Eva Siegelová17
slovenská spisovateľka 1944
Denis de Rougemont fotka
Denis de Rougemont1
1906 - 1985
David J. Schwartz fotka
David J. Schwartz1
1927 - 1987
Ďalších 10 výročí
Podobní autori
Titus Livius fotka
Titus Livius31
rímsky historik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus41
senátor a historik rímskej ríše
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Quintus Ennius fotka
Quintus Ennius3
rímsky spisovateľ
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik