Rufus Quintus Curtius citátov

Rufus Quintus Curtius fotka
7   1

Rufus Quintus Curtius

Dátum úmrtia: 53 n. l.
Ďalšie mená: Curtius Rufus Quintus

Quintus Curtius Rufus bol rímsky prozaik, autor zábavného historického románu Historiae Alexandri Magni , ktorý pojednáva o dobrodružstvách Alexandra Macedónskeho počas jeho výprav v Oriente.

Curtius Rufus zostáva spornou historickou osobou, o živote ktorej nemáme v starovekých prameňoch ani najmenší záznam. Historikom chýba dokonca i akýkoľvek časový údaj, ktorý by im umožnil zasadiť ho presnejšie do rímskych dejín. Podľa narážok v texte jeho diela sa dnes predpokladá, že mohol žiť počas vlády cisára Claudia .

Už v helenistickej dobe bola postava veľkého vojvodcu Alexandra Macedónskeho predmetom rady literárnych diel historického i zábavného charakteru. Jeho bájami a legendami opradené dobrodružstvá dávali vzniknúť fantastickým románom, v ktorých sa objavovali magické bytosti a realita sa miesila s mýtom. S prienikom gréckej vzdelanosti a literatúry do Ríma v 2. storočí pred Kr. si románový Alexander podmanil aj Rimanov. Alexandrova heroická osobnosť získala na popularite obzvlášť počas cisárstva, kedy sa mnohí z rímskych cisárov štylizovali do role tohto starovekého vojvodcu. Zábavné romány o Alexandrových činoch neprestávali byť čítané, ako to dokladá popularita ich gréckych podôb, a samozrejme ich nové, latinské spracovania – jedno z ktorých vytvoril práve Curtius Rufus.

Historiae Alexandri Magni sa skladali z 10 kníh. Z nich prvé dve sa stratili a v ostatných chýbajú niektoré časti. Curtius Rufus použil ako zdroje pre svoje dielo jednak historické práce o Alexandrovi Veľkom , jednak diela spadajúce do zábavnej literatúry. Historiae sa prikláňajú skôr k druhej kategórii – sú písané pútavým, pestrým štýlom, ale objavujú sa v nich nedostatky v chronológii, geografii, etnografii aj vojenstve. Na niektorých miestach si Curtius Rufus výslovne protirečí, čo len dokazuje, že jeho zámerom bolo čitateľa nie poučiť ale pobaviť. Jeho Alexander je fantastický románový hrdina non plus ultra.

Curtiovo dielo je jedným z mála dochovaných starovekých románov o Alexandrovi Veľkom. Výrazne ovplyvnil neskoršiu alexandrovskú literatúru, ktorá sa ďalej rozvíjala v neskorej antike a počas stredoveku.

Citáty Rufus Quintus Curtius

„But in times of tumult haste is even slow.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX, Sed in tumultu festinatio quoque tarda est IX, 9, 12

„Prosperity can change man's nature; and seldom is any one cautious enough to resist the effects of good fortune.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book X, Res secundæ valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus est. X, 1, 40.

„For my own part I am persuaded that everything advances by an unchangeable law through the eternal constitution and association of latent causes, which have been long before predestinated.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V, Equidem æterna constitutione crediderim nexuque causarum latentium et multo ante destinatarum suum quemque ordinem immutabili lege percurrere. V, 11, 10.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„As for myself, I report more things than I believe; for I cannot bring myself to vouch for that which I am in doubt, nor to suppress what I have heard.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX, Equidem plura transcribo quam credo; nam nec affirmare sustineo de quibus dubito, nec subducere quae accepi. IX, 1, 34; translation by John Carew Rolfe

„Repute is never transmitted with certainty; all things that she reports are exaggerated. Even our glory, although it rests on a solid foundation, is greater in name than in fact.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX, Numquam ad liquidum fama perducitur; omnia illa tradente maiora sunt vero. Nostra quoque gloria, cum sit ex solido, plus tamen habet nominis quam operis. IX, 2, 14; translation by John Carew Rolfe

„The deepest rivers flow with the least sound.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book VII, Altissima quæque flumina minimo sono labuntur. VII, 4, 13.

„Habit is stronger than nature.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V, Consuetudo natura potentior est. V, 5, 21.

„But physicians also cure more desperate maladies by harsh remedies, and a pilot, when he fears shipwreck, rescues by jettison whatever can be saved.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book V, Sed medici quoque graviores morbos asperis remediis curant, et gubernator, ubi nafraugium timet, iactura quidquid servari potest redimit. V, 9, 3; translation by John Carew Rolfe

„When the truth cannot be clearly made out, what is false is increased through fear.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV, Ubi explorari vera non possunt, falsa per metum augentur. IV, 10, 10.

„It is often a comfort in misfortune to know our own fate.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV, Sæpe calamitas solatium est nosse sortem suam. IV, 10, 27.

„Despair is a great incentive to honorable death.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IX, Desperatio magnum ad honeste moriendum incitamentum. IX, 5, 6.

„Nothing can be lasting when reason does not rule.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV, Nihil potest esse diuturnum cui non subest ratio. IV, 14, 19.

„The fashions of human affairs are brief and changeable, and fortune never remains long indulgent.“

—  Quintus Curtius Rufus
Historiarum Alexandri Magni Macedonis Libri Qui Supersunt, Book IV, Breves et mutabiles vices rerum sunt, et fortuna nunquam simpliciter indulget. IV, 14, 20.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Titus Livius fotka
Titus Livius31
rímsky historik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus42
senátor a historik rímskej ríše
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik
Ulpianus fotka
Ulpianus4
rímsky sudca
Marcus Fabius Quintilianus fotka
Marcus Fabius Quintilianus26
staroveký rímsky rétor
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero421
rímsky filozof a štátnik
Quintus Horatius Flaccus fotka
Quintus Horatius Flaccus145
rímsky lyrik
Claudius Claudianus fotka
Claudius Claudianus11
rímsky latinský básnik
Secundus Maior Gaius Plinius fotka
Secundus Maior Gaius Plinius14
rímsky vojenský veliteľ
Dnešné výročie
Otto Von Bismarck fotka
Otto Von Bismarck30
nemecký štátnik, kancelár Nemecka 1815 - 1898
Ernest William Barnes fotka
Ernest William Barnes7
anglický matematik a kňaz 1874 - 1953
Elizabeth Goudge fotka
Elizabeth Goudge1
anglická autorka prózy 1900 - 1984
Ďalších 22 výročí
Podobní autori
Titus Livius fotka
Titus Livius31
rímsky historik
Publius Cornelius Tacitus fotka
Publius Cornelius Tacitus42
senátor a historik rímskej ríše
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik
Ulpianus fotka
Ulpianus4
rímsky sudca
x