Claude Debussy citáty

Claude Debussy foto

1   0

Claude Debussy

Dátum narodenia: 22. august 1862
Dátum úmrtia: 25. marec 1918
Ďalšie mená: Claude A. Debussy, Claude Achille Debussy

Claude Debussy [vyslov:ašil klód d-büsi] bol francúzsky hudobný skladateľ. Je považovaný za zakladateľa hudobného impresionizmu, hoci sám tento termín odmietal.

Jeho hudba sa vyznačuje odklonom od tradičného tonálneho systému, veľmi bohatou harmonickou paletou a dôrazom na senzualitu a náladu diela. Z hľadiska vývoja hudby ide o zásadnú a nesmierne vplyvnú postavu, jeho umelecké postupy boli veľmi inovatívne a jeho tvorba tvorí prechod medzi romantizmom a modernými smermi hudby 20. storočia. Jeho odkaz spočíva okrem jednej opery hlavne v niekoľkých významných orchestrálnych dielach a klavírnej tvorbe.

Citáty Claude Debussy


Podobní autori