George Orwell citáty

George Orwell foto

16   6

George Orwell

Dátum narodenia: 25. jún 1903
Dátum úmrtia: 21. január 1950

Eric Arthur Blair, známy pod literárnym pseudonymom George Orwell, bol britský novinár a spisovateľ.

Citáty George Orwell


„Najrýchlejšia cesta, ako ukončiť vojnu, je prehrať ju.“

„Tajomstvo vládnutia spočíva totiž v tom, ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“


„Sloboda znamená slobodne vyhlásiť, že dve a dve sú štyri. Ak toto je dané, všetko ostatné z toho vyplynie.“

„Sloboda je právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť.“

„Prvým cieľom modernej vojny je zužitkovať produkty priemyslu bez toho, aby sa zvýšila všeobecná životná úroveň.“

„Najlepšie knihy sú také, ktoré človeku hovoria to, čo už sám vie.“

„Nadšenie je schopnosť vidieť niečo aj v ničom.“

„Lož je vždy o krok pred pravdou.“


„Kto kontroluje minulosť, má pod kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčasnosť, má pod kontrolou minulosť.“

„Vrcholom všetkého kacírstva je zdravý rozum.“

„Veľké city nakoniec vždy zvíťazia. Vodcovia, ktorí ponúkajú krv, drinu, slzy a pot vždy dostanú viac zo svojich stúpencov ako tí, ktorí ponúkajú bezpečnosť a dobré časy. Keď dôjde k najhoršiemu, ľudské bytosti sú hrdinské.“

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. (Obsiahnuté v románe 1984)“


„Cieľom moci je moc.“

„Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia než tá predošlá, a múdrejšia ako tá nasledujúca.“

„Najistejšia cesta k ukončeniu vojny je prehrať ju.“

„Bohatstvo a privilégiá sa najlepšie obhajujú, keď sú spoločným vlastníctvom.“

Podobní autori