„Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia než tá predošlá, a múdrejšia ako tá nasledujúca.“

Prisudzované výroky

Originál

Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it.

Review of A Coat of Many Colours: Occasional Essays by Herbert Read, Poetry Quarterly (Winter 1945)
Kontext: Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it. This is an illusion, and one should recognise it as such, but one ought also to stick to one's own world-view, even at the price of seeming old-fashioned: for that world-view springs out of experiences that the younger generation has not had, and to abandon it is to kill one's intellectual roots.

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
George Orwell fotka
George Orwell37
anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950
Editovať

Podobné citáty

Emile Zola fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Albert Camus fotka
Noel Coward fotka
Seneca fotka
Martin Rázus fotka

„Životná múdrosť nie je majetkom generácie, ale generácií.“

—  Martin Rázus slovenský básnik, dramatik, politik, protestantský kňaz a knižný autor 1888 - 1937

Abraham Lincoln fotka
Emmanuel Macron fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
František Xaver Šalda fotka
Francis Bacon fotka

„Zlé správanie sa jedného k druhému si generácie postupne predávajú ako generačnú chorobu.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Prisudzované výroky

Dietrich Bonhoeffer fotka
Bill Gates fotka
Valeriu Butulescu fotka
Marcel Aymé fotka
Martin Luther fotka

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen slová a skutky zlých ľudí, ale aj hrozivé mlčanie dobrých.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Martin Luther King fotka

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale tiež strašné mlčanie dobrých.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Christian Sloidarity International, 4/2007, s.13

Zuzana Martináková fotka

Súvisiace témy