Pau del Rosso citáty

Pau del Rosso foto

36   19

Pau del Rosso

Pau del Rosso bol katalánsky politik a v rokoch 1650 - 1654 predseda katalánskej Generalitat.

Citáty Pau del Rosso


„Kto sa pozerá na žaby zo zeme, vidí, že idú po prachu, kto sa pozerá z nadhľadu, vidí, že smerujú k jazeru.“

„Mnohé spoločenstvá aj rodiny nefungujú preto, lebo v nich nie je rozdelené pracovné prostredie od osobného, súkromného prostredia. Je to problém rodinných podnikov a apoštolských komunít. Stále sa žije iba na úrovni pracovného vzťahu a "domov" sa nedá ísť, pretože domov neexistuje.“


„Svedomie druhého človeka je jeho súkromnou izbou, do ktorej sa nechodí nasilu v bagančiach. Ak ma niekto pozve, v pokore si vyzujem obuv z nôh a pozriem si len tie zákutia, ktoré mi on osobne ukáže.“

„Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili a rozjímali. To nie je náš cieľ. Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Aby sme to však dokázali opravdivo a srdečne, k tomu sa potrebujeme posilniť modlitbou a rozjímaním.“

„V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom.“

„Ak moja láska nevyvoláva lásku, potom asi neviem toho veľa o milovanom a ponúkam mu niečo úplne iné, než skutočne potrebuje.“

„Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ - byť s nimi len tak.“

„Nakoľko si pokorný zistíš z toho nakoľko si veselý.“


„Pane, ty si všade, len ja som stále niekde inde.“

„Poklad v nebi sa ukladá na úrok, ktorý nedá žiadna banka. Nie je to len 100 percentný úrok ale úrok 100 násobný.“

„Modlitba nám nemá slúžiť na to, aby sme sa do nej uzatvárali pred blížnym, ale na to, aby sme sa posilňovali k srdečnej láske k blížnemu.“

„Je nepríjemné byť v nepríjemnej pozícii s podriadenými. O to horšie je to vtedy, keď ťa nadriadení nepodržia a to je žiaľ často. Vtedy si medzi dvoma kameňmi.“


„Dobro je nesmrteľné a ví¬ťazstvo patrí Bohu.“

„Je dôležité zachovať si svoju vlastnú identitu. Je to náš jedinečný dar pre druhých, jedinečný v celom vesmíre.“

„Čas je drahocenný poklad, komu ho dávaš?“

„Kríž vo svete plnom odrazov je schopný naplniť svojím svetlom celý svet.“

Podobní autori