Pau del Rosso citáty

Pau del Rosso foto

36   20

Pau del Rosso

Pau del Rosso bol katalánsky politik a v rokoch 1650 - 1654 predseda katalánskej Generalitat.


„Svedomie druhého človeka je jeho súkromnou izbou, do ktorej sa nechodí nasilu v bagančiach. Ak ma niekto pozve, v pokore si vyzujem obuv z nôh a pozriem si len tie zákutia, ktoré mi on osobne ukáže.“

„Kto sa pozerá na žaby zo zeme, vidí, že idú po prachu, kto sa pozerá z nadhľadu, vidí, že smerujú k jazeru.“


„Mnohé spoločenstvá aj rodiny nefungujú preto, lebo v nich nie je rozdelené pracovné prostredie od osobného, súkromného prostredia. Je to problém rodinných podnikov a apoštolských komunít. Stále sa žije iba na úrovni pracovného vzťahu a "domov" sa nedá ísť, pretože domov neexistuje.“

„Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili a rozjímali. To nie je náš cieľ. Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Aby sme to však dokázali opravdivo a srdečne, k tomu sa potrebujeme posilniť modlitbou a rozjímaním.“

„V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom.“

„Ak moja láska nevyvoláva lásku, potom asi neviem toho veľa o milovanom a ponúkam mu niečo úplne iné, než skutočne potrebuje.“

„Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ - byť s nimi len tak.“

„Nakoľko si pokorný zistíš z toho nakoľko si veselý.“


„Boh nie je lego, ktoré sa dá rozobrať a poskladať podľa našich predstáv. Boh je v prvom rade mystérium - tajomstvo.“

„Ak apoštolská práce komunity nie je tímová, môže byť niekedy lepšie, aby radšej nebola žiadna.“

„Kritizujeme iba tie veci, ktoré nemôžeme zmeniť, alebo sme sa o to neúspešne pokúšali. Dajte druhým možnosť zasiahnuť do diania problémov viac a budú kritizovať menej. Čím väčší odstup, tým viac kritiky.“

„Keď ti ide o tvoj úspech, môžeš byť smutný, ak ti však ide o Boží úspech, nemôžeš nikdy smútiť, pretože Boh nikdy nie je neúspešný.“


„Človek, ktorý zo všetkého obviňuje druhých, sa nikdy nepohne dopredu. Aj ja mám časť svojej chyby - možno menšiu, možno väčšiu. Iba svoju časť môžem odstrániť a vziať život do vlastných rúk.“

„Budúcnosť nepatrí poslušným chmuľkom, ani reaktívnym rebelom. Najlepší kus z koláča budúcnosti si odkroja aktívne normálni.“

„Láska v nás je ako lampa. Nerozhoríme jej plameň viac, že k lampe pridáme druhú. Je potrebné priliať olej. Olej lásky je iba jeden. Je to láska.“

„Keď si medzi mladými, zanechaj všetky múdre knihy, aby sa mohli stretnúť srdcia.“

Podobní autori