„Nepodceňujme druhých tým, že sa ich bojíme nadchnúť pre vysoké ideály. Iba nadšenci to v živote dotiahnú najďalej.“

— Pau del Rosso

Podobné citáty