Arthur Schopenhauer citáty

Arthur Schopenhauer foto

83   73

Arthur Schopenhauer

Dátum narodenia: 22. február 1788
Dátum úmrtia: 21. september 1860

Arthur Schopenhauer bol nemecký filozof, ktorý za podstatu sveta pokladal vôľu.

Citáty Arthur Schopenhauer


„Osud mieša karty, my hráme.“

„Nemôže byť dobrým človekom ten, kto je krutý k zvieraťu.“


„Človek je jediný živý tvor, ktorý spôsobuje bolesť iným bez žiadneho iného cieľa okrem toho, že to chce urobiť.“

„Skromnosť pri priemerných schopnostiach je iba čestnosťou. Pri veľkých talentoch je pokrytectvo.“

„Múdri ľudia všetkých dôb hovorili v podstate to isté. A hlupáci, t. j. veľká väčšina ľudí všetkých dôb, robili tiež to isté - totiž pravý opak.“

„Spravodlivosť je vlastnosť mužov, láskavosť vlastnosť žien.“

„Veľa ľudí má čisté svedomie len preto, že majú slabú pamäť.“

„Jediným mužom, ktorý nemôže bez žien žiť, je gynekológ.“


„Prirodzený rozum dokáže nahradiť takmer každý stupeň vzdelania, ale žiadne vzdelanie nenahradí prirodzený rozum.“

„Viera a poznanie sú ako 2 misky váh; čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.“

„Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť.“

„Voči hlupákom a bláznom je iba jedna cesta ako ukázať svoj rozum, a to tá, že s nimi nehovoríme.“


„Malé nepríjemnosti, ktoré nám denne strpčujú život, musíme vnímať ako skúšku našich síl pre nepríjemnosti väčšie, aby sme v našom šťastí nezmľandraveli.“

„Kúpa knihy by bola dobrá, keby sme si mohli súčasne prikúpiť aj čas na jej prečítanie. Ale takto si kúpu knihy zamieňame len s osvojením si jej obsahu.“

„Požadovať, aby si niekto zapamätali všetko, čo čítal, je ako žiadať, aby v sebe nosil to, čo kedy zjedol.“

„Dieťa je do istej miery géniom a génius je do istej miery dieťaťom.“

Podobní autori