Arthur Schopenhauer citáty

Arthur Schopenhauer foto

83   79

Arthur Schopenhauer

Dátum narodenia: 22. február 1788
Dátum úmrtia: 21. september 1860

Arthur Schopenhauer bol nemecký filozof, ktorý za podstatu sveta pokladal vôľu.

Citáty Arthur Schopenhauer


„Kúpa knihy by bola dobrá, keby sme si mohli súčasne prikúpiť aj čas na jej prečítanie. Ale takto si kúpu knihy zamieňame len s osvojením si jej obsahu.“

„Nemôže byť dobrým človekom ten, kto je krutý k zvieraťu.“


„Jediným mužom, ktorý nemôže bez žien žiť, je gynekológ.“

„Veľa ľudí má čisté svedomie len preto, že majú slabú pamäť.“

„Hudba je melódiou k textu, ktorý sa volá svet.“

„Osud mieša karty, my hráme.“

„Človek je jediný živý tvor, ktorý spôsobuje bolesť iným bez žiadneho iného cieľa okrem toho, že to chce urobiť.“

„Skromnosť pri priemerných schopnostiach je iba čestnosťou. Pri veľkých talentoch je pokrytectvo.“


„Múdri ľudia všetkých dôb hovorili v podstate to isté. A hlupáci, t. j. veľká väčšina ľudí všetkých dôb, robili tiež to isté - totiž pravý opak.“

„Spravodlivosť je vlastnosť mužov, láskavosť vlastnosť žien.“

„Prirodzený rozum dokáže nahradiť takmer každý stupeň vzdelania, ale žiadne vzdelanie nenahradí prirodzený rozum.“

„Viera a poznanie sú ako 2 misky váh; čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.“


„Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť.“

„Voči hlupákom a bláznom je iba jedna cesta ako ukázať svoj rozum, a to tá, že s nimi nehovoríme.“

„Malé nepríjemnosti, ktoré nám denne strpčujú život, musíme vnímať ako skúšku našich síl pre nepríjemnosti väčšie, aby sme v našom šťastí nezmľandraveli.“

„Požadovať, aby si niekto zapamätali všetko, čo čítal, je ako žiadať, aby v sebe nosil to, čo kedy zjedol.“

Podobní autori