„Hlavnou prekážkou v poznaní pravdy nie je lož, ale zdanlivá pravda.“

Arthur Schopenhauer fotka
Arthur Schopenhauer82
nemecký filozof 1788 - 1860
Reklama

Podobné citáty

Publius Cornelius Tacitus fotka
Jiří Faltus fotka
Reklama
Stefan Kisielewski fotka
Jean Cocteau fotka

„Som lož, ktorá hovorí vždy pravdu.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

František Vymazal fotka
Brian Warner fotka

„Ale čo je skutočné? Nemôžete nájsť pravdu, jednoducho si vyberiete lož, ktorá sa vám najviac páči.“

—  Brian Warner 1969

Original: But what's real? You can't find the truth, you just pick the lie you like the best.
Reklama
Georges Braque fotka

„Pravda existuje. Vymýšľa sa lož.“

—  Georges Braque francúzsky maliar a sochár 1882 - 1963

Stefan Kisielewski fotka
Wilhelm Busch fotka
Reklama
Rudolf Fabry fotka

„Pravdy sú vždy dve, ale jedna z nich je lož.“

—  Rudolf Fabry slovenský básnik, dramatik, grafik, publicista a spisovateľ 1915 - 1982

Franciszek A. Bielaszewski fotka

„Lož má krátke nohy. A pravda niekedy žiadne.“

—  Franciszek A. Bielaszewski poľský bohemista, prekladateľ z češtiny do poľštiny 1949

Lech Przeczek fotka
Ďalšie