Vladimír Kolečickij citáty

8   3

Vladimír Kolečickij

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Vladimír Kolečickij - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Vladimír Kolečickij


„Nájsť zmysel života - to je šťastie, nájsť šťastie v živote - to je zmysel!“

„Aká škoda, že schopnosť delenia majú len jednobunkové živočíchy!“


„Keď diktuje život, treba písať.“

„Ak je budúcnosť za nami, to značí, že nie sme poslední.“

„Niekedy je šťastie také veľké, že sa s ním treba zmieriť.“

„Keď je úroveň biedy garantovaná, istejšie hľadíš do budúcnosti.“

„Ťažkosti prechodného obdobia: niekdajšia pravda sa už premenila na lož a nová lož sa ešte nestala pravdou.“

„Stupeň slobody závisí od rozmerov klietky.“