„Nie je nič ťažšieho ako vyjadriť významnú myšlienku tak, aby jej každý rozumel.“

Arthur Schopenhauer fotka
Arthur Schopenhauer84
nemecký filozof 1788 - 1860

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Eduard Petiška fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Morgan Scott Peck fotka
Alain fotka
Baltasar Gracián fotka
George Bernard Shaw fotka
Victor Hugo fotka

„Byť dobrým je ľahké. Ťažšie je byť spravodlivým.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

John Morley fotka
Friedrich Schiller fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Michel De Montaigne fotka

„Ťažšia vec ako zarábať peniaze je len - neutrácať ich…“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Valeriu Butulescu fotka
Anatole France fotka

„Lepšie je rozumieť málo, ako rozumieť zle.“

—  Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Sv. Arnold Janssen fotka
Tomáš Halík fotka

„Detstvo i to najkrásnejšie, je jedno z najťažších období života.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“