„Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.“

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe437
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832
Reklama

Podobné citáty

Elias Canetti fotka

„Filozof by bol človek, pre ktorého zostávajú ľudia rovnako dôležití ako myšlienky.“

— Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Edith Stein fotka
Reklama
 Voltaire fotka

„Slová sú stvorené na to, aby zakrývali naše myšlienky.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

 Molière fotka
John Maynard Keynes fotka
Swami Vivekananda fotka

„Sme to, čo nás naše myšlienky urobili; tak sa starajte o to, čo si myslíte. Slová sú druhotné. Myšlienky žijú; cestujú ďaleko.“

— Swami Vivekananda indický Hinduistický mních 1863 - 1902

Original: We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.
Robert Lee Frost fotka
Stephen Hawking fotka
Reklama
František Saleský fotka
Jean Paul fotka
Jonathan Swift fotka
Reklama
Henry Adams fotka
Samuel Johnson fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Ďalšie