„Zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá.“

Posledná aktualizácia 28. január 2022. Histórie
Arthur Schopenhauer fotka
Arthur Schopenhauer91
nemecký filozof 1788 - 1860

Podobné citáty

Anatole France fotka
Guillaume Apollinaire fotka
Seneca fotka

„Čo pokladáš za spravodlivejšie, aby si ty počúval prírodu, či príroda teba?“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Martin Luther fotka

„Nespravodlivý zákon vôbec nie je zákonom.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Erich Kästner fotka
Martin Luther King fotka

„Každý má morálnu zodpovednosť neposlúchnuť nespravodlivé zákony.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Euripidés fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Vlasta Burian fotka

„Príroda má železné zákony.“

—  Vlasta Burian slovenský cyklista, divadelný manažér, dramatik, filmový režisér, futbalista, herec, humorista, komik, publicista, podn… 1891 - 1962

Aurelius Augustinus fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Ježiš hovoril svojim židom: „Zákon bol pre pacholkov, milujte Boha, ako ho milujem ja, ako jeho syn. Čo je nám božím synom po morálke."“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Marcus Tullius Cicero fotka
Albert Einstein fotka

„Nemôžete obviňovať gravitáciu za to, že ste sa zamilovali.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Variant: Gravitácia nie je zodpovedná za to, že sa ľudia zamilovávajú.

Kofi Annan fotka

„Hovorí sa, že boj s globalizáciou je ako boj s pravidlami gravitácie“

—  Kofi Annan ghanský diplomat a politik, 7. generálny tajomník OSN 1938 - 2018

Publius Afer Terentius fotka

„Priatelia majú všetko spoločné.“

—  Publius Afer Terentius komediálny dramatik -185 - -159 pred n. l.

Maximus Valerius fotka
Franz Grillparzer fotka

Súvisiace témy