„Utrpenie je účelom života.“

Arthur Schopenhauer fotka
Arthur Schopenhauer84
nemecký filozof 1788 - 1860

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Účelom života je život sám.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Blaise Pascal fotka

„Účelom života nie je nájsť šťastie, ale hľadať ho.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Aristoteles fotka

„Šťastie je zmyslom a účelom života, jeho cieľom a koncom ľudskej existencie.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Citát „Úlohou dieťaťa je žiť svoj vlastný život a nie život, ktorý si jeho úzkostliví rodičia myslia, že by mal žiť, ani život podľa účelu pedagóga, ktorý si myslí, že vie, čo je pre dieťa najlepšie.“
Alexander Sutherland Neill fotka
Isaac Newton fotka

„Utrpenie, to je i život. Aké potešenie by bolo v ňom bez utrpenia?“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727
Prisudzované výroky

Herbert Spencer fotka

„Hlavným účelom vzdelania nie je vedieť, ale konať.“

—  Herbert Spencer anglický filozof, biológ, sociológ a prominentný klasický liberálny politický teoretik 1820 - 1903

Gustave Flaubert fotka
Julius Zeyer fotka

„Údelom života je utrpenie.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Pythagoras fotka

„Účelom všetkej výchovy je prebudiť génia v človeku.“

—  Pythagoras staroveký grécky matematik a filozof -585 - -495 pred n. l.

Malcolm Stevenson Forbes fotka
Karl Marx fotka

„Účel, ktorý potrebuje nesprávne prostriedky, nemôže byť správny.“

—  Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883
Prisudzované výroky

George Bernard Shaw fotka
Jean Paul fotka
Fjodor Michajlovič Dostojevskij fotka
Ambrose Bierce fotka

„Vidlička: Nástroj používaný hlavne pre účel vkladania mŕtvych zvierat do úst.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Gottfried Benn fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x