Julius Zeyer citáty

Julius Zeyer foto

25   0

Julius Zeyer

Dátum narodenia: 26. apríl 1841
Dátum úmrtia: 29. január 1901

Julius Zeyer bol český prozaik, dramatik a epický básnik. Odborníkmi býva väčšinou radený k lumírovcom a je tiež označovaný za jedného z najvýraznejších českých novoromantikov. Písal aj v štýle japonizmu. V českej literatúre a poézii stojí v skutočnosti mimo hlavných literárnych prúdov.

Citáty Julius Zeyer


„Málo miluje, kto vie povedať, ako miluje.“

„Nechcem mať okolo seba prikyvovačov. Chcem, aby mi každý povedal pravdu, aj keď ich to bude stáť miesto.“


„Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.“

„Uprednostňujem mladých mužov. Nevedia síce, čo robia, ale robia to celú noc.“

„Dom bez kníh je ako telo bez duše.“

„Niet istejšieho útulku nad smrť.“

„Žiť s prírodou tvárou v tvár je najušľachtilejší spôsob života.“

„Život je pre silných.“


„Život je ako rosa na tráve - tak rýchlo pominie.“

„Ženy zostávajú stále deťmi, ktoré žijú z očakávania.“

„Za ľudským blahom vždy kráča ľútosť a bolesť.“

„Údelom života je utrpenie.“


„Túžiť po láske nie je ešte milovať.“

„Tieňom je celá veda, večným svetlom je láska.“

„Sú dvojakí dobrí ľudia na svete: Mŕtvi a tí, ktorí sa ešte nenarodili.“

„Smrť na nikoho nezabúda.“

Podobní autori