Julius Zeyer citáty

Julius Zeyer foto

25   0

Julius Zeyer

Dátum narodenia: 26. apríl 1841
Dátum úmrtia: 29. január 1901

Julius Zeyer bol český prozaik, dramatik a epický básnik. Odborníkmi býva väčšinou radený k lumírovcom a je tiež označovaný za jedného z najvýraznejších českých novoromantikov. Písal aj v štýle japonizmu. V českej literatúre a poézii stojí v skutočnosti mimo hlavných literárnych prúdov.


„Manželstvo je vyšší spôsob života.“

„Čo je všetkým skryté, to láska uhádne.“


„Byť dobrým človekom je viac, ako byť veľkým.“

„Cnosť ženy nie je hlboká ako more, ale jej zloba nemá konca ako svet.“

„Čo je mužom česť a sláva, to je ženám krása a láska.“

„Manželstvo je radosťou na mesiac a starostí po celý život.“

„Nenávisť je láske bližšia než mrazivá ľahostajnosť.“

„Niekedy je slovo ako mocný kľúč, čo otvára zámky silné tak ako osud sám.“


„Okamih, keď je človek pánom svojho osudu, sa nevyskytuje nikdy dvakrát.“

„Smrť na nikoho nezabúda.“

„Sú dvojakí dobrí ľudia na svete: Mŕtvi a tí, ktorí sa ešte nenarodili.“

„Tieňom je celá veda, večným svetlom je láska.“


„Túžiť po láske nie je ešte milovať.“

„Údelom života je utrpenie.“

„Za ľudským blahom vždy kráča ľútosť a bolesť.“

„Ženy zostávajú stále deťmi, ktoré žijú z očakávania.“

Podobní autori