„Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie
Julius Zeyer fotka
Julius Zeyer25
český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry… 1841 - 1901

Podobné citáty

Auguste-Marseille Barthélemy fotka

„Ak nemiluješ príliš veľa, znamená to, že miluješ príliš málo.“

—  Auguste-Marseille Barthélemy francúzsky básnik 1796 - 1867

Prisudzované výroky

Paul Géraldy fotka
Erich Fromm fotka
Hunter S. Thompson fotka
Robert Ranke Graves fotka
Kurt Cobain fotka
Isaac Newton fotka

„Ľudia stavajú príliš mnoho múrov a veľmi málo mostov.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Citát „Je to bláznivá vlastnosť mužov, že sa stávajú chladnými, keď ich ženy príliš milujú.“
Bettina von Arnim fotka
Honoré De Balzac fotka
Charlie Chaplin fotka

„Myslíme príliš veľa a cítime príliš málo.“

—  Charlie Chaplin britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977

Denis Diderot fotka

„Človek, ktorý príliš miluje, sa podobá volajúcemu na púšti - nikdy sa nedočká ozveny.“

—  Denis Diderot francúzsky osvietenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Prisudzované výroky

Margarita Aliger fotka

„Neverou sa stráca príliš mnoho, ale vernosťou sa získava príliš málo.“

—  Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992

Prisudzované výroky

Lucie delarue Mardrus fotka
Karel Čapek fotka
Jean Cocteau fotka
George Gordon Byron fotka

„Keď tí, ktorí sa milovali, zabudnú na nežnosť, zostane smrti málo, čo by im vzala.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Oscar Wilde fotka
Stendhal fotka

Súvisiace témy