Jan Neruda citáty

Jan Neruda foto

22   23

Jan Neruda

Dátum narodenia: 9. júl 1834
Dátum úmrtia: 22. august 1891
Ďalšie mená: Jan Nepomuk Neruda

Jan Neruda bol český básnik, prozaik a novinár, člen družiny májovcov.


„Ohováranie neprítomných je hlavnou súčasťou naších rozhovorov. Keby sa celé ľudstvo zišlo na jednom mieste, za chvíľu by sme nemali o čom hovoriť.“

„Tu sme len chvíľku, ale v knihách žijú naše myšlienky dlhý čas.“


„Humor a satira sú ako milenec a milenka: kde jedno chýba, druhému je smutno.“

„Čas sú vraj peniaze, ale peniaze sa nerovnajú času. Bez peňazí sa dá ešte vždy mnoho urobiť, bez času nič.“

„Človeku nechýba sila, ale vôľa.“

„Nejeden muž sa často zapozerá do ženy a predsa do nej obyčajne nevidí.“

„Každá doba uskutoční nejaký sen doby predošlej.“

„Keby boli bôle ľudské skutočne také mocné, ako ich poetická tradícia vykresľuje, nevychádzali by sme zo samovrážd... Veľmi zriedkavo ovládne človeka pocit taký absolútny, že by nebol prístupný zároveň ešte iným dojmom a myšlienkam.“


„Básnenie je líčená duševná choroba.“

„Ach Bože, žena aký divný sklad, čo pri nej krásy a čo veľkých chýb.“

„Keby Pánboh nechcel, piva by nebolo.“

„Hlúpy ľudia mi nie sú ta podivní ako tí, ktorí majú myšlienky dlhé.“


„Niet smutnejšieho pohľadu nad muža pred zrkadlom.“

„Je múdre každý deň si povedať: "Kiež si udržím lásku k životu".“

„Humor a satira sú ako milenec a milenka. Kde jedného nie je, tam druhý smutne pozerá.“

„Ľudia obyčajne chcú byť tým, čím nie sú.“

Podobní autori