Jan Neruda citáty

Jan Neruda foto

22   23

Jan Neruda

Dátum narodenia: 9. júl 1834
Dátum úmrtia: 22. august 1891
Ďalšie mená: Jan Nepomuk Neruda

Jan Neruda bol český básnik, prozaik a novinár, člen družiny májovcov.

Citáty Jan Neruda


„Ohováranie neprítomných je hlavnou súčasťou naších rozhovorov. Keby sa celé ľudstvo zišlo na jednom mieste, za chvíľu by sme nemali o čom hovoriť.“

„Tu sme len chvíľku, ale v knihách žijú naše myšlienky dlhý čas.“


„Humor a satira sú ako milenec a milenka: kde jedno chýba, druhému je smutno.“

„Čas sú vraj peniaze, ale peniaze sa nerovnajú času. Bez peňazí sa dá ešte vždy mnoho urobiť, bez času nič.“

„Človeku nechýba sila, ale vôľa.“

„Nejeden muž sa často zapozerá do ženy a predsa do nej obyčajne nevidí.“

„Každá doba uskutoční nejaký sen doby predošlej.“

„Ach Bože, žena aký divný sklad, čo pri nej krásy a čo veľkých chýb.“


„Básnenie je líčená duševná choroba.“

„Keby boli bôle ľudské skutočne také mocné, ako ich poetická tradícia vykresľuje, nevychádzali by sme zo samovrážd... Veľmi zriedkavo ovládne človeka pocit taký absolútny, že by nebol prístupný zároveň ešte iným dojmom a myšlienkam.“

„Satirici majú vždy dobré srdce a úprimne sa čudujú, že majú toľko nepriateľov.“

„Spokojnosť je duševná smrť spisovateľa.“


„Večer života dokazuje vždycky, že ranne ideály sa neuskutočnili tak, ako sme si mysleli.“

„Vlastenectvo je krásna vec, kvetinka, ktorá nám a nášmu národu zachovala čarovnou mocou život. Ale vlastenectvo musí rozkvitnúť v srdci ako skromná kvetinka, nesmie vystupovať na jazyk, svetu sa má prejavovať činom.“

„Všetkým by som chcel byť, len nie budúcnosťou; čo sa od tej, úbohej požaduje, je už takmer nehanebné.“

„Kto ničomu neverí, tomu tiež nič neverím.“

Podobní autori