„Tu sme len chvíľku, ale v knihách žijú naše myšlienky dlhý čas.“

—  Jan Neruda

Posledná aktualizácia 28. jún 2017. Histórie
Jan Neruda fotka
Jan Neruda22
český básnik, divadelný kritik, publicista a spisovateľ 1834 - 1891

Podobné citáty

Otto František Babler fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Edith Piaf fotka
Molière fotka
Jan Neruda fotka

„Hlúpy ľudia mi nie sú ta podivní ako tí, ktorí majú myšlienky dlhé.“

—  Jan Neruda český básnik, divadelný kritik, publicista a spisovateľ 1834 - 1891

Voltaire fotka

„Slová sú stvorené na to, aby zakrývali naše myšlienky.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Prisudzované výroky

Swami Vivekananda fotka
Mark Zuckerberg fotka

„Dlhé reči berú čas, ktorý potom chýba na ich realizáciu.“

—  Marián Gavenda slovenský rímskokatolícky kňaz, prekladateľ a spisovateľ 1963

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 24. týždeň.

Vlado Javorský fotka
Alexander Von Humboldt fotka
Victor Hugo fotka
Henry Wadsworth Longfellow fotka
Friedrich Schlegel fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Krátky čas života je dostatočne dlhý k dobrému a častnému životu.
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Súvisiace témy