Swami Vivekananda citátov

Swami Vivekananda fotka
13  0

Swami Vivekananda

Dátum narodenia: 12. január 1863
Dátum úmrtia: 4. júl 1902

Reklama

Vivékánanda bol indický filozof, Bengálec, žiak Rámakrišnov.

Spopularizoval na Západe jeho učenie a védántu. Založil Vedanta Society v New Yorku . Pokúsil sa zblížiť idey ádvaity-védánty s výsledkami vedy. Obhajoval jediné náboženstvo, založené na védánte.

Precestoval Indiu, Európu i Ameriku, kde prednášal o joge.

Podobní autori

 Rámakrišna fotka
Rámakrišna4
Indický hinduistický mních a filozof
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche26
švajčiarsky mních
Charles de Foucauld fotka
Charles de Foucauld23
francúzsky katolícky kňaz
 Amaru fotka
Amaru7
indický básnik a spisovateľ
Thomas Merton fotka
Thomas Merton19
kňaz a autor
Anthony de Mello fotka
Anthony de Mello20
indický spisovateľ
 Osho fotka
Osho20
indický mystik
 Albert Veľký fotka
Albert Veľký1
dominikánsky mních
 Gregor Veľký fotka
Gregor Veľký18
pápež od 590 do 604
Anselm Osb Grün fotka
Anselm Osb Grün23
nemecký benediktínsky páter a autor

Citáty Swami Vivekananda

„Sila ľudskej mysle nie je obmedzená. Čím je to koncentrovanejšie, tým viac energie sa dostane na jeden bod“

— Swami Vivekananda

Original: There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point

„Knihy sú nekonečné v počte a čase sú krátke. Tajomstvom poznania je vziať to, čo je nevyhnutné. Vezmite si to a pokúste sa to splniť.“

— Swami Vivekananda

Original: Books are infinite in number and time is short. The secret of knowledge is to take what is essential. Take that and try to live up to it.
Reklama

„čo si myslíte, že budete.
ak si myslíš, že si slabý, budeš slabý;
ak si myslíte, že ste silní, budete“

— Swami Vivekananda

Original: whatever you think that you will be. if you think yourself weak, weak you will be; if you think yourself strong, you will be

„Nepýtajte sa nič; nechcem nič na oplátku. Dajte, čo musíte dať; vráti sa k vám, ale teraz na to nemyslite.“

— Swami Vivekananda

Original: Ask nothing; want nothing in return. Give what you have to give; it will come back to you, but do not think of that now.

„Čokoľvek, čo prináša duchovnú, duševnú alebo fyzickú slabosť, sa jej nedotýka prstami nôh.“

— Swami Vivekananda

Original: Anything that brings spiritual, mental, or physical weakness, touch it not with the toes of your feet.

„Robte jednu vec naraz a pritom do nej vložte celú svoju dušu, aby ste vylúčili všetko ostatné.“

— Swami Vivekananda

Original: Do one thing at a Time, and while doing it put your whole Soul into it to the exclusion of all else.

„Oheň, ktorý nás zahrieva, nás môže tiež konzumovať; nie je to chyba ohňa.“

— Swami Vivekananda

Original: The fire that warms us can also consume us; it is not the fault of the fire.

„Blázon si môže kúpiť všetky knihy na svete, a budú v jeho knižnici; ale bude schopný čítať len tie, ktoré si zaslúži.“

— Swami Vivekananda

Original: A fool may buy all the books in the world, and they will be in his library; but he will be able to read only those that he deserves to.
Reklama

„Všetky rozdiely v tomto svete sú stupňa a nie druhu, pretože jednota je tajomstvom všetkého.“

— Swami Vivekananda

Original: All differences in this world are of degree, and not of kind, because oneness is the secret of everything.

„Sme to, čo nás naše myšlienky urobili; tak sa starajte o to, čo si myslíte. Slová sú druhotné. Myšlienky žijú; cestujú ďaleko.“

— Swami Vivekananda

Original: We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.

„Tento svet je veľkým gymnáziom, kde sa dostávame k silnému.“

— Swami Vivekananda

Original: This world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong.
Reklama
Citát „Vznášaj sa na krídlach mlčania a Boh sa ti prihovorí.“
Ďalšie
Dnešné výročie
Otakar Březina fotka
Otakar Březina11
1865 - 1942
Françoise Rosay fotka
Françoise Rosay2
herečka 1891 - 1974
Daphne Du Maurier fotka
Daphne Du Maurier17
britská spisovateľka 1907 - 1989
George Gordon Byron fotka
George Gordon Byron57
anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824
Ďalších 19 výročí
Podobní autori
 Rámakrišna fotka
Rámakrišna4
Indický hinduistický mních a filozof
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche26
švajčiarsky mních
Charles de Foucauld fotka
Charles de Foucauld23
francúzsky katolícky kňaz
 Amaru fotka
Amaru7
indický básnik a spisovateľ
Thomas Merton fotka
Thomas Merton19
kňaz a autor