Charles de Foucauld citáty

Charles de Foucauld foto

23   13

Charles de Foucauld

Dátum narodenia: 15. september 1858
Dátum úmrtia: 1. december 1916
Ďalšie mená: Charles Foucauld, Karel de Foucauld

Blahoslavený Charles Eugène de Foucauld bol francúzsky kňaz a mních.


„Vynasnažím sa, aby som zanechal dobrú spomienku v každej duši, s ktorou prídem do styku.“

„Človek neporozumie evanjeliu tým, že ho bude len čítať, ale tým, že ho začne žiť.“


„Ak úprimne milujeme Pána, žijeme viac v ňom ako v sebe samých.“

„Dobro sa nerobí podľa toho, čo sa hovorí a čo sa robí, ale podľa toho, čím sme.“

„Odovzdanosť je požiadavkou lásky.“

„Keď môžeme trpieť a milovať môžeme veľa; ba dokonca najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť.“

„Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného.“

„Vidieť svoje vlastné starnutie, svoje skonávanie je pre mňa dokonalou radosťou... Som šťastný a v pokoji a zatiaľ, čo konštatujem, že som v každom boji často porazený, zároveň sa veľkonočne teším pri pomyslení na večné víťazstvo a trvalé šťastie.“


„Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak, ako by to urobil on.“

„Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom.“

„Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.“

„Láska chce byt vyjadrená.“


„Láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na vôli chcieť milovať. Ak chceme milovať, tak milujeme. Ak chceme nadovšetko milovať, potom milujeme nadovšetko.“

„Čo je to milovať? Túžiť vášnivo a nadovšetko natoľko, že človek všetko ostatné nepovažuje za nič a že robí všetko, že žije iba preto, aby splnil túto jedinú túžbu. Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného.“

„Existuje jediný spôsob ako mať šťastné manželstvo a hneď ako naň prídem, ožením sa znova.“

„Láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad.“

Podobní autori