Charles de Foucauld citáty

Charles de Foucauld foto

23   12

Charles de Foucauld

Dátum narodenia: 15. september 1858
Dátum úmrtia: 1. december 1916
Ďalšie mená: Charles Foucauld, Karel de Foucauld

Blahoslavený Charles Eugène de Foucauld bol francúzsky kňaz a mních.

Citáty Charles de Foucauld


„Vynasnažím sa, aby som zanechal dobrú spomienku v každej duši, s ktorou prídem do styku.“

„Človek neporozumie evanjeliu tým, že ho bude len čítať, ale tým, že ho začne žiť.“


„Ak úprimne milujeme Pána, žijeme viac v ňom ako v sebe samých.“

„Dobro sa nerobí podľa toho, čo sa hovorí a čo sa robí, ale podľa toho, čím sme.“

„Odovzdanosť je požiadavkou lásky.“

„Keď môžeme trpieť a milovať môžeme veľa; ba dokonca najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť.“

„Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného.“

„Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom.“


„V okamihu, keď niekto začne hľadať len samého seba, prestáva milovať.“

„Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak, ako by to urobil on.“

„Vidieť svoje vlastné starnutie, svoje skonávanie je pre mňa dokonalou radosťou... Som šťastný a v pokoji a zatiaľ, čo konštatujem, že som v každom boji často porazený, zároveň sa veľkonočne teším pri pomyslení na večné víťazstvo a trvalé šťastie.“

„Patrí k tvojmu povolaniu hlásať evanjelium zo striech, nielen slovom, ale aj svojím životom.“


„Nevidím lepší spôsob, ako pomôcť ľuďom, než priniesť im Ježiša, tak ako ho pri navštívení priniesla Mária do Alžbetinho domu. Je to najlepší dar zo všetkých. Nepriniesť im ho kázaním, ale kresťanskou láskou k všetkým.“

„Len čo som uveril v Boha, pochopil som, že som nič iné nemohol urobiť, než žiť pre neho.“

„Ježiš sa ukázal najprv pastierom: Božie svetlo, pravé svetlo osvecuje srdcia podľa miery ich čistoty, nie podľa miery rozumu ani vedomostí. Mať čisté srdce a byť pokorným.“

„Je moja prítomnosť tu v Hoggare vôbec na niečo dobrá? No, ak aj nie, prítomnosť Najsvätejšej sviatosti je určite na niečo dobrá. Ježiš nemôže byť prítomný na nejakom mieste bez toho, žeby tam nešíril svoje svetlo.“

Podobní autori