Sv. Arnold Janssen citáty

Sv. Arnold Janssen foto

24   0

Sv. Arnold Janssen

Dátum narodenia: 5. november 1837
Dátum úmrtia: 15. január 1909

Sv. Arnold Janssen bol rímskokatolícky kňaz a misionár.

Citáty Sv. Arnold Janssen


„Keď zistíte, otče, nejaké priestupky, s úsmevom na tvári a s dobroprajnosťou povedzte pravdu. Tak to bude prijaté ako poučenie a nie zavrhnutie.“

„Keď uderí pravá hodina, Boh nesklame.“


„Trpezlivosť a dôvera v Boha nás uchránia od úzkostlivosti a prehnanej horlivosti až dovtedy, kým ťažkosti samy nezmiznú.“

„Tak ako dvaja ľudia sa tým vrúcnejšie milujú, čím viac sa zhodujú v zmýšľaní, podobne i Syn Boží nežne miluje dušu, ktorá sa s ním zhoduje v zmýšľaní.“

„Rehoľný stav nespočíva v spoločnom živote alebo v rehoľnom rúchu. Ešte menej v samom názve, ale v zasvätení sa Bohu ako obetný dar a v povinnosti usilovať sa o dokonalosť.“

„Podľa toho, do akej miery sa dokáže človek odovzdať Bohu, závisí aj veľkosť odmeny v nebi, istota spásy, vnútorný pokoj a ozajstná sloboda.“

„Odovzdajme sa Bohu a zložme v neho celú našu dôveru.Usiluj sa vo všetkom plniť vôľu nebeského Otca. Nie svoju. Snaž sa, aby si sa páčil Bohu. Nie sebe.“

„S plnou dôverou sa obracajte k Bohu a budujte svoj život na pokore. Vtedy vás bude Boh vo všetkom podporovať.“


„Nakoľko my v pokore skloníme svoje hlavy, natoľko nás Pán pozdvihne a obdarí milosťami. vďaka tomu si získame Božiu lásku a u ľudí dobroprajnosť.“

„Moje rozjímanie má byť zo srdca vychádzajúcim dialógom s večným Otcom a Synom a s večnou Láskou - Duchom Svätým.“

„Máme sa vyhýbať i dobrovoľným všedným hriechom. Vyžaduje to boj, ale človek nesmie poľaviť. Chybami proti láske k blížnemu sú i ostré slová, nedostatok láskavosti a vľúdnosti.“

„Ľudská chvála je len bublina. Nech nás preto strach z neúspechu neodradí začať to, čo Ty, Pán nášho života, od nás očakávaš.“


„Kto miluje Boha, ten mu dôveruje, kto mu nedôveruje, ten ho ani nemiluje.“

„Duša, ktorá dokáže uprostred utrpenia zvolať s Jóbom: "Aj keď si ma udrel, budem ti dôverovať," veľa získa zo všetkého utrpenia a protivenstiev.“

„Keďže láska všetko završuje, zmierňuje tvrdosť, uľahčuje ťažkosti a námahy, usilujme sa predovšetkým o to, aby všetko vychádzalo z lásky.“

„Byť stále milým voči iným vyžaduje nemalé sebazaprenie. Toto sebazaprenie je Bohu milšie ako vonkajšie umŕtvenia, lebo tie majú cenu iba vtedy, keď vyplývajú z lásky k Nemu.“

Podobní autori