Sv. Arnold Janssen citáty

Sv. Arnold Janssen foto

24   0

Sv. Arnold Janssen

Dátum narodenia: 5. november 1837
Dátum úmrtia: 15. január 1909

Sv. Arnold Janssen bol rímskokatolícky kňaz a misionár.


„Ak robím to, čo po zrelom uvážení spoznám, že je to Božia vôľa, čo na tom záleží, keď iní to budú haniť.“

„Usiluj sa vo všetkom plniť vôľu nebeského Otca. Nie svoju. Snaž sa, aby si sa páčil Bohu. Nie sebe.“


„Aká nutná je práca pre misie! Cirkev, ktorá v tomto neprejaví rozhodný zápas, ukáže inovercom, že si nedostatočne uvedomuje cenu duší a svoje poslanie ísť do celého sveta.“

„Ako ľudia sa musíme navzájom znášať a neraz prižmúriť oko. Každý z nás pokuľháva na jednu nohu, s ktorou sa budeme musieť vliecť až do smrti na vlastné pokorenie.“

„Áno, chcem Boha milovať jednoducho a pokorne ako dieťa.“

„Čím ťažšia je vec, tým viac musíme dôverovať v Boha.“

„Boh nás vedie ako milované deti za ruku. Ak prídu utrpenia a ťažkosti, musí naša dôvera v Pána ešte vzrásť, ba čo viac, usilujme sa s Ním ešte viac zjednotiť.“

„Boh necháva dobro rodiť sa pomaly a v boji s početnými ťažkosťami.“


„Byť stále milým voči iným vyžaduje nemalé sebazaprenie. Toto sebazaprenie je Bohu milšie ako vonkajšie umŕtvenia, lebo tie majú cenu iba vtedy, keď vyplývajú z lásky k Nemu.“

„Keďže láska všetko završuje, zmierňuje tvrdosť, uľahčuje ťažkosti a námahy, usilujme sa predovšetkým o to, aby všetko vychádzalo z lásky.“

„Duša, ktorá dokáže uprostred utrpenia zvolať s Jóbom: "Aj keď si ma udrel, budem ti dôverovať," veľa získa zo všetkého utrpenia a protivenstiev.“

„Kto miluje Boha, ten mu dôveruje, kto mu nedôveruje, ten ho ani nemiluje.“


„Ľudská chvála je len bublina. Nech nás preto strach z neúspechu neodradí začať to, čo Ty, Pán nášho života, od nás očakávaš.“

„Máme sa vyhýbať i dobrovoľným všedným hriechom. Vyžaduje to boj, ale človek nesmie poľaviť. Chybami proti láske k blížnemu sú i ostré slová, nedostatok láskavosti a vľúdnosti.“

„Moje rozjímanie má byť zo srdca vychádzajúcim dialógom s večným Otcom a Synom a s večnou Láskou - Duchom Svätým.“

„Rehoľný stav nespočíva v spoločnom živote alebo v rehoľnom rúchu. Ešte menej v samom názve, ale v zasvätení sa Bohu ako obetný dar a v povinnosti usilovať sa o dokonalosť.“

Podobní autori