Sv. Vincent Pallotti citáty

Sv. Vincent Pallotti foto

10   17

Sv. Vincent Pallotti

Dátum narodenia: 21. apríl 1795
Dátum úmrtia: 22. január 1850

Sv. Vincent Pallotti bol taliansky svätec a misionár.

Citáty Sv. Vincent Pallotti


„Boh môže urobiť oveľa viac než to, o čo ho môžeme prosiť alebo čo si môžeme predstaviť. Musíme však robiť to, čo je v našich silách.“

„Súperte medzi sebou, kto najviac miluje Boha. Dbajte o to, aby vás iní nepredbehli v dobrých skutkoch a v láske.“


„Ak sa ako apoštol nemôžeš niekde dostať svojimi skutkami, určite sa tam dostaneš modlitbou, pokorou a dôverou v Boha.“

„Nech nikto nepoužíva prostriedky apoštolov, ak mu chýba základná túžba, aby sa vo všetkom zjavovala Božia sláva.“

„Človek, ktorý bol stvorený na boží obraz, sa stáva skutočne sám sebou, keď prekonáva vlastný egoizmus, prekračuje sám seba, obracia sa k iným a delí sa s darmi, ktoré dostal. Sv.“

„Nejde o to, aby sme realizovali kresťanské povolanie tým, že robíme dobré skutky. Dôležité je, aby sme sa dokázali podujať na väčšie dobro aj na ťažkosti spolupráce s inými. Sv.“

„Dokonalosť spočíva vo vykonávaní všetkého, čo si vyžaduje moje povolanie a práca, s tým najčistejším úmyslom.“

„Ak chcete učiť iných, začnite modlitbou a usilujte sa prinášať také ovocie, aké by ste chceli vidieť u tých, ktorých učíte.“


„Kto je s Bohom, vždy sa cíti dobre, a čím väčšmi sa prehlbuje nešťastie, tým naliehavejší je dôvod ešte tesnejšie sa primknúť k Bohu.“

„Nikdy si nemysli, že nedokážeš urobiť to, čo v Cirkvi urobili veľkí svätci. S pomocou Božej milosti môžeš dosiahnuť ešte väčšie veci, lebo Boh nás zdokonaľuje nekonečným bohatstvom svojej milosti.“

Podobní autori