Jean Maria Vianney citáty

Jean Maria Vianney foto

27   16

Jean Maria Vianney

Dátum narodenia: 8. máj 1786
Dátum úmrtia: 4. august 1859
Ďalšie mená: Maria Vianney Sv. Ján

Svätý Jean Baptiste Marie Vianney bol francúzsky diecézny kňaz, vyhlásený za svätého a patróna kňazov v duchovnej správe. Často je známy ako svätý farár z Arsu podľa miesta, kde pôsobil. Stal sa známym pre kňazskú a dušpastiersku prácu vo svojej farnosti vďaka snahe ju a jej okolie radikálne duchovne obnoviť.


„Udržujte dobrú povesť svojich nepriateľov. Koľkí nám budú pri poslednom súde vyčítať: Keby ste len boli odpovedali na naše urážky dobrotou a láskou, boli by sme teraz zachránení.“

„Kto má veľa, nech dáva veľa. Kto má málo, nech dáva málo; ale každý nech dáva rád a zo srdca.“


„Kňaz je niečo tak nesmierne, že keby to on sám pochopil, zomrel by.“

„Spôsob, ako sa stať skutočne dobrými a svätými už tu na zemi, spočíva v prijímaní všetkého, akoby to pochádzalo priamo z Božích rúk. Mýlia sa tí, čo vidia v druhých kresťanoch, vo svojich bratoch nepriateľov a len tých zlých. Ježiš Kristus to tak nerobil ani v deň svojho utrpenia.“

„Keby som bol jednou nohou v nebi a bolo by mi povedané, aby som šiel znovu na zem, aby som tam obrátil jedného hriešnika, vrátil by som sa.“

„Náš život sa podobá vetru. Všetko rýchlo plynie, všetko sa náhli. Ak nemáte lásku k Bohu, ste chudobní ako žobráci. Ste ako strom bez kvetov a bez ovocia.“

„Nedokážeme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.“

„Niektorí plačú, lebo si myslia, že Boha nemilujú. Lenže práve títo ho milujú.“


„S Duchom Svätým vidíme všetko veľké. Vidíme veľkosť malých skutkov, ktoré robíme pre Boha, ale aj veľkosť malých omylov.“

„Pokora je ako ruženec. Keď sa roztrhne ruženec, zrnká sa rozkotúľajú. Keď sa pominie pokora, všetky cnosti sa stratia.“

„Nikdy nebol nikto zatratený preto, lebo spáchal príliš veľa zla, ale preto, lebo neprijíma ponuku milosrdného Boha, ktorý mu chce odpustiť.“

„Kto má lásku, usiluje sa čo najmenej zarmucovať druhých, pretože láska je kráľovským plášťom, ktorý môže zakrývať chyby bratov a nikdy nedovolí, aby sme sa pokladali za lepších, ako sú ostatní.“


„Kríž prináša pokoj do našich sŕdc. Všetka naša bieda je však v tom, že ho nemáme radi.“

„Ten, koho vedie Duch Svätý, má správne názory. Preto mnohí jednoduchí ľudia sú často múdrejší než študovaní ľudia.“

„Vždy, keď strácam dôveru v Božiu prozreteľnosť, dobrý Boh ma ´potrestá´ za moje pochybnosti tým, že mi zošle nečakanú pomoc.“

„Vlažnej duši nikdy nenapadne, aby vyšla zo svojej vlažnosti, pretože si myslí, že dobrý Boh je s ňou spokojný.“

Podobní autori