Jean Maria Vianney citáty

Jean Maria Vianney foto

27   16

Jean Maria Vianney

Dátum narodenia: 8. máj 1786
Dátum úmrtia: 4. august 1859
Ďalšie mená: Maria Vianney Sv. Ján

Svätý Jean Baptiste Marie Vianney bol francúzsky diecézny kňaz, vyhlásený za svätého a patróna kňazov v duchovnej správe. Často je známy ako svätý farár z Arsu podľa miesta, kde pôsobil. Stal sa známym pre kňazskú a dušpastiersku prácu vo svojej farnosti vďaka snahe ju a jej okolie radikálne duchovne obnoviť.

Citáty Jean Maria Vianney


„Udržujte dobrú povesť svojich nepriateľov. Koľkí nám budú pri poslednom súde vyčítať: Keby ste len boli odpovedali na naše urážky dobrotou a láskou, boli by sme teraz zachránení.“

„Kto má veľa, nech dáva veľa. Kto má málo, nech dáva málo; ale každý nech dáva rád a zo srdca.“


„Kňaz je niečo tak nesmierne, že keby to on sám pochopil, zomrel by.“

„Spôsob, ako sa stať skutočne dobrými a svätými už tu na zemi, spočíva v prijímaní všetkého, akoby to pochádzalo priamo z Božích rúk. Mýlia sa tí, čo vidia v druhých kresťanoch, vo svojich bratoch nepriateľov a len tých zlých. Ježiš Kristus to tak nerobil ani v deň svojho utrpenia.“

„Keby som bol jednou nohou v nebi a bolo by mi povedané, aby som šiel znovu na zem, aby som tam obrátil jedného hriešnika, vrátil by som sa.“

„Náš život sa podobá vetru. Všetko rýchlo plynie, všetko sa náhli. Ak nemáte lásku k Bohu, ste chudobní ako žobráci. Ste ako strom bez kvetov a bez ovocia.“

„Nedokážeme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.“

„Niektorí plačú, lebo si myslia, že Boha nemilujú. Lenže práve títo ho milujú.“


„Naše pochybovania sú zrnkami piesku v porovnaní s obrovskou horou Božieho milosrdenstva. Nesmieme dať na hlas diabla, ktorý sa pokúša dohnať nás do zúfalstva vždy, keď nás zviedol na hriech.“

„Nie Boh nás odsudzuje; ale my sa odsudzujeme svojimi hriechmi. Odsúdení neobžalovávajú Boha, ale seba samých.“

„Ten, koho vedie Duch Svätý, má správne názory. Preto mnohí jednoduchí ľudia sú často múdrejší než študovaní ľudia.“

„Trpieť s láskou, to znamená prestať trpieť. Utekať pred krížom naopak znamená, že ním človek bude privalený. Treba si prosiť lásku ku krížu. Vtedy sa on stane sladkým. Ja som to skúsil za štyri alebo päť rokov. Osočovali ma a protivili sa mi. Mal som kríže, mal som ich viac, ako som ich mohol uniesť. Začal som prosiť lásku ku krížom a bol som šťastný.“


„Vlažnej duši nikdy nenapadne, aby vyšla zo svojej vlažnosti, pretože si myslí, že dobrý Boh je s ňou spokojný.“

„Vždy, keď strácam dôveru v Božiu prozreteľnosť, dobrý Boh ma ´potrestá´ za moje pochybnosti tým, že mi zošle nečakanú pomoc.“

„Kríž prináša pokoj do našich sŕdc. Všetka naša bieda je však v tom, že ho nemáme radi.“

„Kto má lásku, usiluje sa čo najmenej zarmucovať druhých, pretože láska je kráľovským plášťom, ktorý môže zakrývať chyby bratov a nikdy nedovolí, aby sme sa pokladali za lepších, ako sú ostatní.“

Podobní autori