„Nejde o to, aby sme realizovali kresťanské povolanie tým, že robíme dobré skutky. Dôležité je, aby sme sa dokázali podujať na väčšie dobro aj na ťažkosti spolupráce s inými. Sv.“

Posledná aktualizácia 4. jún 2020. História
Sv. Vincent Pallotti fotka
Sv. Vincent Pallotti10
taliansky svätec a misionár 1795 - 1850

Podobné citáty

Xenofón fotka

„To, čo vieme, dokážeme robiť rýchlo, dobre a s najväčším potešením.“

—  Xenofón staroveký grécky historik a filozof -430 - -354 pred n. l.

Molière fotka
Meng-c fotka
Giovanni Bosco fotka

„Chudobní preukazujú bohatým dobro tým, že im dávajú príležitosť robiť dobré skutky.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 26. týždeň.

Lech Przeczek fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Gottfried Benn fotka
Jan Werich fotka
Elazar Benyoëtz fotka
Ludwig Van Beethoven fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Najväčším dobrom je žiť podľa prírody.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Leonardo Da Vinci fotka
Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Peter Hans Kolvenbach fotka

„Počet povolania môže budiť nepokoj, ale dôležitejšia je kvalita než kvantita.“

—  Peter Hans Kolvenbach generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej 1928 - 2016

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Jezuité 4/2007, s. 12.

Lao-c' fotka
Konfucius fotka
Citát „Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“
Albert Einstein fotka

Súvisiace témy