Charles Caleb Colton citáty

Charles Caleb Colton foto

24   7

Charles Caleb Colton

Dátum narodenia: 1780
Dátum úmrtia: 1832
Ďalšie mená: Charle Caleb Colton

Charles Caleb Colton bol anglický spisovateľ

Citáty Charles Caleb Colton


„Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.“

„Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů.“


„Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.“

„Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného, protože i ten největší hlupák se může tázat víc, než může nejmoudřejší odpovědět.“

„Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.“

„Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.“

„Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden politování jako ten, jemuž se nikdo nelíbí.“

„Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel, málokdy je však bezpečné učit se od vlastních přátel.“

Podobní autori