John Stuart Mill citáty

John Stuart Millfoto

8  8

John Stuart Mill

Dátum narodenia:20. máj 1806
Dátum úmrtia:8. máj 1873
Ďalšie mená:J.S Mill,John S. Mill

John Stuart Mill bol britský filozof, logik a ekonóm, morálny a politický teoretik. Prehodnotil a doplnil významným, hlbokým a dobre premysleným spôsobom systém názorov, ktoré sa považujú za výraz úsilia o obranu empirizmu a liberálnych politických náhľadov na spoločnosť a kultúru, čo z neho učinilo najvýznamnejšieho anglického filozofa 19. storočia. Hlavným cieľom jeho filozofie je rozvíjať pozitivistický pohľad na svet a miesto človeka v ňom, čo má výrazne prispieť k pokroku ľudského poznania a slobody jednotlivca v širokospektrálnom význame. Hoci jeho systém nie je úplne originálny, oživenie novými formuláciami pozitivistických a liberálnych názorov na mnohé aspekty spoločenského života uplatnilo a uplatňuje naďalej svoj zásadný vplyv medzi širokou verejnosťou.

Citáty John Stuart Mill
John Stuart Mill foto
John Stuart Mill343
British philosopher and political economist 1806 - 1873
„Bad men need nothing more to compass their ends, than that good men should look on and do nothing.“ Inaugural Address Delivered to the University of St Andrews, 2/1/1867

Podobní autori