John Stuart Mill citáty

John Stuart Mill foto

8   7

John Stuart Mill

Dátum narodenia: 20. máj 1806
Dátum úmrtia: 8. máj 1873
Ďalšie mená: J.S Mill, John S. Mill

John Stuart Mill bol britský filozof, logik a ekonóm, morálny a politický teoretik. Prehodnotil a doplnil významným, hlbokým a dobre premysleným spôsobom systém názorov, ktoré sa považujú za výraz úsilia o obranu empirizmu a liberálnych politických náhľadov na spoločnosť a kultúru, čo z neho učinilo najvýznamnejšieho anglického filozofa 19. storočia. Hlavným cieľom jeho filozofie je rozvíjať pozitivistický pohľad na svet a miesto človeka v ňom, čo má výrazne prispieť k pokroku ľudského poznania a slobody jednotlivca v širokospektrálnom význame. Hoci jeho systém nie je úplne originálny, oživenie novými formuláciami pozitivistických a liberálnych názorov na mnohé aspekty spoločenského života uplatnilo a uplatňuje naďalej svoj zásadný vplyv medzi širokou verejnosťou.

Citáty John Stuart Mill


„Géniu môže dýchať len v ovzduší slobody.“

„Účelom výchovy je spraviť jednotlivca pokiaľ možno spôsobilým založiť najprv vlastné šťastie a potom šťastie bytostí iných.“


„Tomu, kto musí vychovávať veľkú rodinu sa ujde väčší podiel žiaľu a starostí, ale rozhodne aj väčší podiel radosti.“

„Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“

„Manželstvo je jediné nevoľníctvo, ktoré zákon pripúšťa.“

„Láska k moci a láska k slobode si večne odporujú.“

„Kde je najmenej slobody, je vášnivá túžba po moci najpálčivejšia a najsvedomitejšia.“

„To asi nie je dobrý národohospodár, kto nie je ničím iným.“

Podobní autori