John Stuart Mill citáty

John Stuart Mill foto

8   8

John Stuart Mill

Dátum narodenia: 20. máj 1806
Dátum úmrtia: 8. máj 1873
Ďalšie mená: J.S Mill, John S. Mill

John Stuart Mill bol britský filozof, logik a ekonóm, morálny a politický teoretik. Prehodnotil a doplnil významným, hlbokým a dobre premysleným spôsobom systém názorov, ktoré sa považujú za výraz úsilia o obranu empirizmu a liberálnych politických náhľadov na spoločnosť a kultúru, čo z neho učinilo najvýznamnejšieho anglického filozofa 19. storočia. Hlavným cieľom jeho filozofie je rozvíjať pozitivistický pohľad na svet a miesto človeka v ňom, čo má výrazne prispieť k pokroku ľudského poznania a slobody jednotlivca v širokospektrálnom význame. Hoci jeho systém nie je úplne originálny, oživenie novými formuláciami pozitivistických a liberálnych názorov na mnohé aspekty spoločenského života uplatnilo a uplatňuje naďalej svoj zásadný vplyv medzi širokou verejnosťou.

Citáty John Stuart MillJohn Stuart Mill foto
John Stuart Mill8
britský filozof a politický ekonóm 1806 – 1873

John Stuart Mill foto
John Stuart Mill343
British philosopher and political economist 1806 – 1873

Podobní autori