Napoleon Bonaparte citáty

Napoleon Bonaparte foto

83   140

Napoleon Bonaparte

Dátum narodenia: 15. august 1769
Dátum úmrtia: 5. máj 1821
Ďalšie mená: Bonaparte Napoleon I.

Napoleon Bonaparte alebo Napoleon I. z rodu Bonaparte bol francúzsky generál a politický vodca. Jeho význam začal stúpať v neskorých štádiách Francúzskej revolúcie. Ako cisár Napoleon I. stál na čele Francúzska v rokoch 1804 až 1815. Jeho reforma občianskeho práva, Code civil des Français, značne ovplyvnila kontinentálne právne systémy. Najznámejšia je však úloha, ktorú zohral vo vojnách vedených proti Francúzsku, označovaných ako napoleonské vojny. Ovládol väčšinu kontinentálnej Európy, šíriac ideály Francúzskej revolúcie, ale zároveň konsolidoval imperiálnu monarchiu, ktorá niesla znaky prekonaného sociálneho a politického systému Ancien Régime. Vďaka úspechom v týchto vojnách, často proti početne silnejším protivníkom, je všeobecne považovaný za jedného z najväčších vojenských veliteľov všetkých čias a jeho kampane sú súčasťou štúdia na vojenských akadémiách celého sveta.


„Človek nemá nepriateľov. Iba jeho úspech ich má.“

„Neisté nešťastia sú pre nás väčšou ťarchou, ako nešťastia, ktoré už nesieme na svojich pleciach - to preto, lebo v predstave, práve tak ako v matematike, je sila neznámeho nezmerateľná.“


„Odvaha je ako láska - musí sa živiť nádejou.“

„Muž potrebuje ženu takú múdru, aby ocenila, aký je múdry, a takú hlúpu, aby jej nebolo ťažko to hovoriť.“

„Človek nemá nepriateľov. Iba jeho úspech ich má.“ po bitke pri Waterloo

„História neje nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí.“

„Krásna žena sa páči oku, dobrá srdcu.“

„Slabosi čakajú na príležitosť. Silní si ju vytvárajú.“


„Predstavivosť vládne svetu.“

„Od geniálneho po smiešne je iba krok.“

„Ak vyhráte, zaslúžite si šampanské. Ak prehráte, budete ho potrebovať!“

„Netreba sa báť tých, čo majú iný názor, ale tých, čo iný názor majú, ale sú príliš zbabelí na to, aby ho vyslovili.“


„Hlupák má jednu veľkú výhodu pred človekom vzdelaným - je sám so sebou spokojný.“

„Hlava bez dobrej pamäti je pevnosť bez posádky.“

„Nič nie je panovačnejšie ako slabosť, ktorá sa cíti byť podopretá silou.“

„Budúci osud dieťaťa je vždy dielom matky.“

Podobní autori