„Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.“

Posledná aktualizácia 1. január 2017. Histórie
Napoleon Bonaparte fotka
Napoleon Bonaparte78
francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Podobné citáty

Mahátma Gándhí fotka

„Jestvuje prekážka, ktorú by neprekonala láska?“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Sarah Bernhardt fotka

„Až prekážky robia lásku zaujímavou.“

—  Sarah Bernhardt francúzska divadelná a filmová herečka 1844 - 1923

Friedrich Schiller fotka

„Láska ak nemá zahynúť, musí prekonávať prekážky.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

François de La  Rochefoucauld fotka

„Láska - ak nemá zahynúť - musí prekonávať prekážky.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Varianta: Láska, ak nemá zahynúť, musí prekonávať prekážky.

„Čo je v láske bez prekážok, je v nej menej trvanlivé.“

—  Bernardino di siena

Prisudzované výroky

Stendhal fotka
Paul Valéry fotka

„Láska je ako mesiac: keď nerastie, zmenšuje sa.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Citát „Láska je kvet, ktorý musíš nechať rásť.“
John Lennon fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Valeriu Butulescu fotka
Matka Tereza fotka

„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

Ricarda Huch fotka

„Láska je jediná vec, ktorá rastie, ak ju rozdávame plným priehrštím.“

—  Ricarda Huch nemecká spisovateľka 1864 - 1947

Potvrdené výroky
Zdroj: [106]

Jozef Tomko fotka

„Aby rástla láska, musíme si dať srdce ožiariť Kristovým svetlom.“

—  Jozef Tomko slovenský kardinál a rímskokatolícky biskup 1924

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 16. týždeň.

Chiara Lubich fotka

Súvisiace témy