Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   336

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.


„Láska je tá najmocnejšia sila na zemi, a predsa je to to najjednoduchšie, čo si možno predstaviť.“

„Cnostný človek nežije cnostne preto, že z toho má prospech, ale preto, že je to zákonom a vitálnej sily jeho bytia.“


„Ovládať drobné vášne je ťažšie, než ovládať svet silou zbraní.“

„Dôležitý je čin, a nie výsledok, ktorý prináša. Musíte sa pustiť do správnej veci. Možno je nad vaše sily, možno nad vaše schopnosti, možno vaše úsilie nikam nepovedie. Ale to neznamená, že nemáte pokračovať. Možno sa nikdy nedozviete výsledok činu. Ale ak nebudete nič robiť, nedosiahnete ani nijaký výsledok.“

„Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi, tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom.“

„Viera je určitým druhom šiesteho zmysle, ktorý začne pôsobiť vtedy, keď zlyhá rozum.“

„Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.“

„Kedysi sa ľudia stávali otrokmi násilím, dnes ich zotročuje množstvo peňazí.“


„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“

„Vždy, keď sa stretnete s protivníkom, premôžete ho láskou.“

„Sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa.“

„Láska nikdy nič nepotrebuje, vždy len dáva.“


„Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás útočia a nakoniec vyhráte.“

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“

„Oko za oko a svet bude slepý.“

„Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim môže prichádzať len vo forme chleba.“

Podobní autori