Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhífoto

61  389

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia:2. október 1869
Dátum úmrtia:30. január 1948
Ďalšie mená:Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty Mahátma GándhíMahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 - 1948

Podobní autori