Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   303

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty Mahátma Gándhí


„Skúsenosti ma poučili, že je nemožné získať ľudí pre akúkoľvek prácu bez nekonečnej trpezlivosti.“

„Veci, ktoré nás zničia: politika bez princípu, potešenia bez svedomia, bohatstvo bez práce, poznanie bez charakteru, podnikanie bez morálky, veda bez ľudskosti a zbožná úcta bez ochoty obetovať sa.“


„Akékoľvek rozšírenie používania umelej antikoncepcie pravdepodobne skončí rozpadom manželstiev a voľnou láskou. (1925)“

„Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť.“

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“

„Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi, tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom.“

„Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.“

„Hinduizmus je neúnavné hľadanie pravdy. Je to náboženstvo pravdy. Pravda je Boh. Popieranie Boha sme poznali, ale popieranie pravdy nikdy.“


„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“

„Láska nikdy nič nepotrebuje, vždy len dáva.“

„Ak sa domnievaš, že celý svet je zlý, tak si uvedom, že sa skladá i z ľudí ako ty.“

„Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24. hodín denne.“


„Dôležitý je čin, a nie výsledok, ktorý prináša. Musíte sa pustiť do správnej veci. Možno je nad vaše sily, možno nad vaše schopnosti, možno vaše úsilie nikam nepovedie. Ale to neznamená, že nemáte pokračovať. Možno sa nikdy nedozviete výsledok činu. Ale ak nebudete nič robiť, nedosiahnete ani nijaký výsledok.“

„Šťastie je, keď to, čo si myslíš, čo hovoríš a čo robíš, je v harmónii.“

„Slová a činnosť nejdú dobre dovedna. Pozri len na prírodu: tá je v ustavičnej činnosť, no mlčí!“

„Vždy, keď sa stretnete s protivníkom, premôžete ho láskou.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov