„Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi, tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom.“

Posledná aktualizácia 16. január 2022. Histórie
Mahátma Gándhí fotka
Mahátma Gándhí67
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad In… 1869 - 1948

Podobné citáty

Buddha fotka

„Myšlienka sa prejavuje ako slovo. Slovo sa prejavuje ako skutok. Skutok sa mení na zvyk. A zvyk sa stáva charakterom.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Elbert Hubbard fotka

„Kto nechápe tvoje mlčanie, nepochopí ani tvoje slová.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Prisudzované výroky

Ralph Waldo Emerson fotka

„To, čo robíš je tak hlasné, že nepočujem tvoje slová.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Chalíl Džibrán fotka

„Láska, ktorá sa denne neobnovuje, stáva sa zvykom a napokon otroctvom.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Jane Goodall fotka
Aristoteles fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Každé tvoje rozhodnutie môže byť chybou.“

—  Edward Dahlberg románopisec, esejista 1900 - 1977

Prisudzované výroky

„Úsmev je najhlbšou pamiatkou pre tvoje srdce.“

—  Marian Szulowski

Prisudzované výroky

Buddha fotka
Richard Branson fotka
Anthony de Mello fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Žena sa nerodí ženou: stáva sa ňou. Žiadny biologický, psychický, ekonomický osud nedefinuje podobu, v ktorej sa objaví žena v spoločnosti.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Henry Ford fotka

Súvisiace témy