Miroslav Schlesinger citáty

Miroslav Schlesinger foto

18   77

Miroslav Schlesinger

Miroslav Schlesinger slovenský koordinátor prevencie kriminality, odborník v tejto oblasti, spisovateľ.

Citáty Miroslav Schlesinger


„Smútok z očí veselého človeka dokáže vyčítať len ten, kto ho skutočne miluje.“

„Najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť.“


„Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.“ Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006

„Každá smrť poznačí človeka, najviac však jeho vlastná.“

„Najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť.“ Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006

„Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek.“ Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006

„Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili.“

„Minulosť už nezmeníme a budúcnosť je ešte len pred nami, preto sa musíme v plnej miere venovať práve tejto prítomnosti.“


„Človek nemá hľadať niečo,čo už našiel, ale uvedomiť si, že už to má... a následne podľa toho aj žiť.“

„Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.“

„Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek.“

„Človek nemá hľadať niečo,čo už našiel, ale uvedomiť si, že už to má... a následne podľa toho aj žiť.“ Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006


„Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili.“ Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006

„Láska sa nevyprosí, ani nevyhrozí.“

„Keď ponecháš každej dobrej myšlienke čas, ktorý je patrí, zmení nielen tvoju dušu, ale aj tie, ktorým o nej potom porozprávaš.“

„Nepotrebujem tvoju dokonalosť, ale tvoju lásku. Ak ma chceš prijať do svojho srdca, prijmi ma doň s láskou. Ostatné potom dosiahneme spolu.“

Podobní autori