Jan Amos Komenský citáty

Jan Amos Komenský foto

65   253

Jan Amos Komenský

Dátum narodenia: 28. marec 1592
Dátum úmrtia: 15. november 1670

Jan Amos Komenský bol český pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik. Mal slovenských predkov. Jeho priezvisko je pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradiště.

Citáty Jan Amos Komenský


„Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti.“

„Kto nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí.“


„Prvé a jediné, čo pre nás všetkých má byť cieľom, je šťastie ľudského rodu.“

„Na dobrom poriadku a dobrých návykoch všetko záleží.“

„Buď sám sebe svetom a vo svete nehľadaj seba!“

„Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“

„Nesľubuj že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba.“

„Čo môžeme robiť lepšie, ako hľadať mier, pravdu a život!“


„Treba sa vystríhať toho, aby sme sa niekedy nespokojovali svetlom odrazeným a nezanedbávali svetlo prvotné, čiže priamo dopadajúce. Ak sa totiž k nemu správame príliš nedbalo, môžeme ho stratiť.“

„Byť kresťanom znamená byť človekom Kristu podobným.“

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“


„Človek vycvičený rozumom a umením alebo z mravnosti podobá sa zlatej pošve.“

„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“

„Kde sa schádzajú ženy, tam sa množia reči.“

„Čo oči nevidia, to srdce nebolí.“

Podobní autori