„Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.“

— Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský65
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670
Reklama

Podobné citáty

Bertrand Russell foto
Božena Němcová foto
Reklama
 Hérakleitos foto
 Ježíš Kristus foto
Henry Miller foto
Jean Paul foto
Reklama
Romain Rolland foto
Páter Pio foto
Friedrich Von Bodenstedt foto
Reklama
Alphonse Karr foto
Albert Einstein foto
Pablo Picasso foto
 Pythagoras foto

„Zlato sa preveruje ohňom, žena zlatom a chlap ženou.“

—  Pythagoras staroveký grécky matematik a filozof -585 - -500 pr. n. l.

Ďalší